دانلود مقاله گزارش مشروح کارآموزی

نام مقاله : ::گزارش مشروح کارآموزی

رشته کامپیوتر

فرمت: word

تعداد صفحه: ۱۳۶

حجم فایل: ۲۵۴۱کیلو بایت قابل دانلود بعد از خرید

نوضیحات بیشتر درمورد کارآموزی پایین صفحه

قیمت : ۴۹۰۰ تومان

فهرست مطالب

“لطفا قبل از خرید فهرست مطالب را با دقت مطالعه کنید ”

عناوین مهم مقاله

چکیده

فصل اول : گروه فن آوا ۱۵
فصل دوم : خانواده XDSL ۳۶
۲-۱- تکنولوژی DSL : ۳۶
۲-۱-۱- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL : ۳۷
۲-۱-۲- تجهیزات DSL : ۳۹
۲-۲- معرفی تکنیک : ADSL ۴۰
۲-۲-۱- مدولاسیون‌های سیستم ADSL : ۴۱
۲-۲-۱-۱- روش CAP : ۴۲
۲-۲-۱-۲ – روش DMT : ۴۲
۲-۳- معرفی تکنیک VDSL : ۴۳
۲-۳-۱- سرعت VDSL : ۴۴
۲-۳-۲- تجهیزات VDSL : ۴۴
۲-۳-۳- آینده VDSL : ۴۵
۲-۴- نصب مودم ADSL : ۴۷
۲-۴-۱- نصب تجهیزات : ۴۷
۲-۵- چک لیست مشکلات رایج کاربران: ۶۲
۲-۵-۲- تست کردنDSL Link : ۶۲
۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet : ۶۴
۲-۵-۴- چک کردن تنظیمات PPPoE : ۶۵
۲-۵-۵- چک کردن تنظیمات TCP/IP : ۶۵
۲-۵-۶- تست DNS : ۶۹
۲-۵-۷- تنظیمات Browser : ۷۰
۲-۵-۸- تست و تحویل کیفیت خط : ۷۱
فصل سوم 😛 PPOE ۷۳
۳-۱- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ): ۷۵
۳-۲ – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE : ۷۵
فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM ۸۰
۴-۱- فرمت هدر سلول ATM : ۸۰
۴-۲- اجزاء هدر سلول ATM : ۸۱
۴-۳- ساختار مدل ATM : ۸۲
۴-۴- لایه‌های تنظیم ATM : ۸۴
فصل پنجم : پروتکل TCP/IP ۸۷
۵-۱- معرفی پروتکل TCP/IP: ۸۷
۵-۲- لایه‌های پروتکل TCP/IP: ۸۸
۵-۲-۱- لایه Application : ۸۹
۵-۲-۲- لایه Transport : ۹۰
۵-۲-۳- لایه اینترنت : ۹۰
۵-۳- مشخص نمودن برنامه‌ها: ۹۱
۵-۵- پورت TCP/UDP : ۹۲
۵-۶- سوکت ( Socket ): ۹۳
۵-۷- پروتکل‌های اساسی TCP/IP : ۹۳
۵-۸- پروتکل TCP : لایه Transport ۹۳
۵-۹- پروتکل UDP : لایه Transport ۹۴
۵-۱۰- پروتکل IP : لایه Internet ۹۵
۵-۱۱- پروتکل ICMP : لایه Internet ۹۶
۵-۱۲- پروتکل IGMP : لایه Internet ۹۷
۵-۱۳- پروتکل ARP : لایه Internet ۹۷
فصل ششم : خطوط E1 ۹۹
فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN ۱۰۲
فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy ) ۱۰۸
۸-۱- Speedy چگونه کار می کند؟ ۱۰۸
فصل نهم : HTML ۱۱۴
۹-۱- شکل کلی دستورات HTML : ۱۱۴
۹-۱-۱- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی: ۱۱۵
۹-۲-۱- لیست مرتب : ۱۱۷
۹-۳-۲- جدول و صفحه آرایی : ۱۲۱
۹-۴-۲- دستور <form> : ۱۲۳
۹-۴-۳- صفت action : ۱۲۴
۹-۴-۴- صفت method : ۱۲۴
۹-۴-۵- نحوه کاربرد form: ۱۲۵
۹-۴-۶- کنترل‌های فرم: ۱۲۶
۹-۴-۹- فیلد متنی چند خطی: ۱۲۸
۹-۴-۱۵- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit : ۱۳۱
۹-۵- ادامه مراحل کارآموزی : ۱۳۲
فهرست مآخذ ۱۳۴ ۱-۱- معرفی گروه فن آوا: ۱۵ ۱-۱-۱- شرکت توسعه سازه پای: ۱۷ ۱-۱-۲- شرکت فن آوا کارت: ۱۸ ۱-۱-۳- شرکت ارتباطات فن آوا : ۱۹ ۱-۱-۴- شرکت ارتباطات کوه نور: ۱۹ ۱-۱-۵- شرکت داده سامانه فن آوا: ۲۰ ۱-۱-۶- شرکت گسترش صنایع فن آوا: ۲۲ ۱-۱-۷ – شرکت مشاوره فن آوا: ۲۳ ۱-۱-۸- شرکت فن آوا موج: ۲۳ ۱-۱-۹- شرکت داده پردازی فن آوا: ۲۵ ۱-۱-۱۰- شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص): ۲۸ ۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص): ۲۸ ۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا: ۲۹ ۱-۲-۱- سرویس V-Sat گروه فن آوا: ۲۹ ۱-۲-۲- سرویس(ISP) Internet Service Provider گروه فن آوا: ۳۱ ۱-۲-۳- سرویس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا: ۳۲ ۱-۲-۴- سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا: ۳۳ ۱-۲-۵- سرویس پهنای باند گروه فن آوا: ۳۴ ۱-۲-۶- سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا: ۳۴ ۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا: ۳۴ ۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات : ۴۸ ۲-۴-۳- تست اولیه : ۴۹ ۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم : ۴۹ ۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP : ۵۲ ۲-۵-۱- تست کردن POWER : ۶۲ ۵-۲-۴- لایه Network Interface : ۹۱ ۵-۴- آدرس IP : ۹۲ ۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟ ۱۰۹ ۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟ ۱۰۹ ۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟ ۱۱۱ ۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟ ۱۱۱ ۸-۶- آیا Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟ ۱۱۱ ۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟ ۱۱۱ ۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail را نیز بالا می برد ؟ ۱۱۲ ۸-۹- آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟ ۱۱۲ ۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها: ۱۱۲ ۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی: ۱۱۵ ۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب : ۱۱۶ ۹-۲- لیست‌ها درHTML : ۱۱۷ ۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب: ۱۱۸ ۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی: ۱۱۹ ۹-۳- تعریف جدول: ۱۲۰ ۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan : ۱۲۱ ۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها: ۱۲۲ ۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML : ۱۲۲ ۹-۴-۷- کنترل‌های متنی: ۱۲۶ ۹-۴-۸- فیلد رمز در form: ۱۲۷ ۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده : ۱۲۸ ۹-۴-۱۱- لیست لغزنده: ۱۲۹ ۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی : ۱۳۰ ۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی: ۱۳۰ ۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit : ۱۳۱

فهرست جداول

جدول ۲-۱- مقایسه تکنیک‌های مختلف DSL ۴۶

فهرست اشکال

شکل ۲-۱- تجهیزات داخل Rack ۴۰
شکل ۲-۲- متعلقات جعبه مودم ۴۷
شکل ۲-۳- اتصال مودم ازطریق کابل USB ۴۸
شکل ۲-۴- اتصال مودم از طریق کابل شبکه ۴۹
شکل ۲-۵- مرحله اول نصب درایور مودم ۵۰
شکل ۲-۶- مرحله دوم نصب درایور مودم ۵۰
شکل ۲-۷- مرحله سوم نصب درایور مودم ۵۱
شکل ۲- ۸- مرحله چهارم نصب درایور مودم ۵۱
شکل ۲- ۹- مرحله اول ساخت ADSL Connection ۵۲
شکل ۲-۱۰- مرحله دوم ساخت ADSL Connection ۵۳
شکل ۲-۱۱- مرحله سوم ساخت ADSL Connection ۵۳
شکل ۲-۱۲- مرحله چهارم ساخت ADSL Connection ۵۴
شکل ۲-۱۳- مرحله پنجم ساخت ADSL Connection ۵۵
شکل ۲-۱۴- مرحله ششم ساخت ADSL Connection ۵۵
شکل ۲-۱۵- مرحله هفتم ساخت ADSL Connection ۵۶
شکل ۲-۱۶- مرحله هشتم ساخت ADSL Connection ۵۷
شکل ۲-۱۷- مرحله نهم ساخت ADSL Connection ۵۸
شکل ۲-۱۸- مرحله دهم ساخت ADSL Connection ۵۸
شکل ۲-۱۹- مرحله یازدهم ساخت ADSL Connection ۵۹
شکل ۲-۲۰- مرحله دوازدهم ساخت ADSL Connection ۶۰
شکل ۲-۲۱- مرحله سیزدهم ساخت ADSL Connection ۶۱
شکل ۲-۲۲- مرحله چهاردهم ساخت ADSL Connection ۶۱
شکل ۳-۱- Password Autthentication Protocol ۷۷
شکل ۳-۲- Phas Sequence ۷۸
شکل ۳-۳- ساختار فیزیکی ۷۹
شکل ۴-۱- مقایسه فرمت UNI , NNI ۸۱
شکل ۵-۱- لایه‌های پروتکل TCP/IP ۸۹
شکل ۵-۲- نحوه تمایز دو برنامه درTCP/IP ۹۲
شکل ۵-۳- لایه Transport ۹۴
شکل ۵-۴- پروتکل ICMP : لایه Internet ۹۶
شکل ۵-۵- الف) پروتکلICMP :لایه Internet ب)پروتکلARP لایهInternet ۹۸
شکل ۷-۱- نمایی از اتاق کانکس واقع درمرکزمخابرات ۱۰۵
شکل ۷-۲- طرح شماتیک نصب تجهیزات پروژهPAP فن آوا ۱۰۵
شکل ۷-۳- ساختار بلوکی سمت Dslam ۱۰۶
شکل ۷-۴- ساختار بلوکی سمت User ۱۰۷

فهرست مآخذ

 

چکیده
همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.
گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.
بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.
بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.
بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.
دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.
بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP راشامل می شود.
دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنیک دیجیتالی کهE1 برای انتقال Voice و Data استفاده می‌کند توضیح داده شده است.
فصل هفتم به نقش روتر درشبکه‌های WAN اشاره می کند.
فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.
ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافته است.

پیشگفتار
امروزه با پیشرفت و توسعه انفورماتیک و علوم کامپیوتر در کلیه زمینه‌ها , این رشته به عنوان جزء لاینفکی از کلیه علوم در آمده و کاربرد آن هر روز در جامعه بیشتر احساس می گردد.استفاده و بکار گیری کامپیوتر در تمامی علوم و رشته‌ها همه گویای نقش واقعی این پدیده می باشد. از جمله مزایای علم کامپیوتر به وجود آمدن اینترنت می باشد که منبعی جامع برای پاسخگویی به نیاز‌ها درتمام علوم می باشد.در این بین سرعت دستیابی به آن یکی نیاز‌هایی است که هرروزه با پیشرفت علم وتکنولوژی راه‌های جدیدی برای بالابردن آن یافت می شود. یکی از این راه‌های موفق تکنولوژی ADSL می‌باشد که بر اساس سیم بندی تلفن‌ها و بلااستفاده بودن بیش ازنیمی از پهنای این سیم می باشد، به این صورت که اطلاعات روی این بخش بلا استفاده ردوبدل شوند بدون اینکه به بخش انتقال صدا صدمه ای برسانند.
درشرکت داده پردازی فن آوا با استفاده ازابزار‌ها و پروتکل‌های خاص این تکنولوژی، خطوط ADSL به مشتریان عرضه می شد،که درطی کارآموزی ما بااین تکنولوژی به طورکامل آشنا شدیم.درپایان اززحمات استادمحترم شاهرخی که درطول دوره راهنمای مابودند وهمچنین استادمحترم بهدادبه عنوان استادکارآموزی تشکروقدردانی می کنیم.

 

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

4900 تومان – ok

************************************************************

در صورتی که امکان پرداخت آنلاین را ندارید لطفا از این روش (روش دوم ) استفاده کنید

۲- روش دوم:

مبلغ را به یکی ازشماره حساب ها ریخته و مراحل زیر را انجام دهید

کد مقاله واسم مقاله+شماره پیگیری یا رهیگیری + اسم بانک ( سیبا -سپهر- جام)

را به شماره ۵۸۵۵-۹۵۳-۰۹۱۹ پیامک کنید بعد از تایید رمز مقاله برای شما ارسال می شود (مدت ارسال رمز کمتر از ۵ دقیقه)

در صورت اینکه ایمیل خودتان را ارسال کنید لینک دانلود مقاله به ایمیل ارسال می شود (مدت ارسال ایمیل کمتر از دو ساعت )

توضیحات بیشتر جهت راهنمایی

کد مقاله :۲۵۴۱ بیست و پنج چهل و یک

 

  • میشه ازتون بخوام برام گزارش کارورزی رشته طراحی پوشاک رو بفرستین
    ترجیحاً کارورزی در مزون