دانلود گزیده اشعار رضابراهنی

گزیده اشعار رضا براهنی را در پایین صفحه دانلود کنید

اشعار

* آهوان باغ (۱۳۴۱)
* جنگل و شهر (۱۳۴۳)
* شبی از نیمروز(۱۳۴۴)
* مصیبتی زیر آفتاب(۱۳۴۹)
* گل بر گسترده ماه(۱۳۴۹)
* ظل الله(۱۳۵۸)
* نقاب‌ها و بندها (انگلیسی)(۱۳۵۶)
* غم‌های بزرگ(۱۳۶۳)
* بیا کنار پنجره(۱۳۶۷)
* خطاب به پروانه‌ها
*اسماعیل(۱۳۶۶)

تهیه و گرداوری : محمود یونسی

رضا براهنی در سال 1314 در تبریز به دنیا آمددر 22 سالگی از دانشگاه تبریز لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفتسپس به ترکیه رفت و پس از دریافت درجه دکتری در رشته خود به ایران بازگشت و در دانشگاه به تدریس مشغول شددر سال 1351 به امریکا رفت و شروع به تدریس کرد، یک سال بعد که به ایران آمد دستگیر و زندانی شددرسال 1353 بار دیگر به آمریکا رفت در سال1356 جایزه بهترین روزنامه نگار حقوق انسانی را گرفتاز نمونه آثارش می توان به(آهوان باغ)، (جنگلی و شهری)، (شبی از نمیروز)، (نقابها و بندها)و (بیا کنار پنجره)اشاره کرد.

 

آواز
من نمی دانم
پشت شیشه ها، زیر برگان درختان
این چه آوازي است می رانند عاشق هاي قایقران به سوي من؟
این چه آوازي است می خوانند به سوي من؟
و نمی دانم کنارم زیر ابر آتشین نور
کیست می خندد چو مستان در سکوت شب به سوي من؟
کیست می گرید چو مجنون در پناه عشق سوي من؟
و نمی دانم ز روي دیده ام گه رام و نآرام
کیست می رقصد به سوي این دل آرام، نا آرام؟
مغز من کوهی است، این آواز
جوشش یک جویبار سرد از ژرفاي تاریکی است
برف این آواز،
ذره ذره می نشیند بر بلند شاخه هاي پیکرم آرام
شاخساران درخت پیکرم از برف،
میوه هایش برف،
چون زمستان هاي دورِ کودکی، دنیاي من، رویاي من، پر برف
من نمی دانم چه دستی گاهوارِ عشق ما را می تکاند
و نمی دانم که این ناقوس هاي مهر را در شب،
کیست سوي بازوان و دستهایم می نوازد؟
کیست از اعماق تاریکی به سوي صبحگاه نور می آید؟
پشت شیشه، زیر برگان درختان، من نمی دانم،
این چه آوازي است می رانند عاشق هاي قایقران به سوي من؟
این چه آوازي است می خوانند سوي من؟
آواز – از دفتر آهوان باغ

لینک دانلود

رمز :bazar4h.ir