دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی

تو جه کنید این پایان نامه دیگر به فروش نمی رسد

با تشکر(لینک های دانلود برداشته شد)

نام پایان نامه : رشته کامپیوتر ::دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از  آتوماتاهای یادگیر سلولی

فرمت word یا ورد تعداد صفحه۱۸۷ حجم فایل ۱۸۱۸ کیلو بایت قابل دانلود بعد از خرید

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان

 

۱ -روش اول پرداخت انلاین (با همکاری شرکت زرین پال “دریافت آنلاین مقاله “)۲-روش دوم پرداخت از طریق بانک ها برای کسانی که حسابهایشان قابلیت خرید اینترنتی را ندارید

۱-روش اول :شما بعد از پرداخت از طریق سایت زرین پال به صورت آنلاین به صفحه دانلود مقاله باز می گردید.(پشتیبانی تمامی بانک های عضو شتاب)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید
 

۲- روش دوم:

راهنمای خرید کلیک کنید

کد مقاله :۱۸۱۸


فهرست مطالب

“لطفا قبل از خرید فهرست مطالب را با دقت مطالعه کنید “

چکیده    ۸
۱-    مقدمه    ۹
۱-۱-    شبکه های حسگر بی سیم    ۹
۱-۱-۱-    مسائل مطرح در شبکه های حسگر بی سیم    ۱۲
۱-۱-۲-    پوشش محیط در شبکه های حسگر بی سیم    ۱۴
۱-۱-۳-    خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم    ۱۵
۱-۱-۴-    تجمیع داده ها در شبکه های حسگر    ۱۶
۱-۲-    کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم    ۱۷
۱-۲-۱-    کیفیت سرویس در شبکه های داده ای سنتی    ۱۹
۱-۲-۲-    کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم    ۲۱
۱-۳-    آتوماتای یادگیر    ۲۴
۱-۳-۱-    آتوماتای یادگیر    ۲۶
۱-۳-۲-    معیار‌های رفتار اتوماتای یادگیر    ۲۹
۱-۳-۳-    الگوریتمهای یادگیری    ۳۰
۱-۳-۴-    آتوماتای یادگیر با عملهای متغیر    ۳۴
۱-۴-    آتوماتای یادگیر سلولی    ۳۵
۱-۴-۱-    آتوماتای سلولی    ۳۵
۱-۴-۲-    آتوماتای یادگیر سلولی (CLA)    ۳۹
۱-۵-    اهداف پایان نامه و ساختار آن    ۴۲
۲-    پوشش محیط در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیرسلولی    ۴۴
۲-۱-    مقدمه        ۴۴
۲-۱-۱-    اشکال مختلف طراحی    ۴۵
۲-۲-    دسته بندی مسائل پوشش در شبکه های حسگر    ۴۶
۲-۲-۱-    پوشش ناحیه ای    ۴۷
۲-۲-۲-    پوشش نقطه ای    ۵۰
۲-۲-۳-    پوشش مرزی        ۵۱
۲-۳-    روش پوشش CCP    ۵۳
۲-۳-۱-    فرضیات مسئله    ۵۳
۲-۳-۲-    تشریح روش        ۵۳
۲-۴-    حل مسئله پوشش(k-پوششی ) با استفاده از آتوماتاهای یادگیر    ۵۵
۲-۴-۱-    فرضیات و مدل مسئله    ۵۷
۲-۴-۲-    روش تشخیص افزونه بودن نود حسگر    ۵۸
۲-۴-۳-    شبیه سازی        ۶۸
۲-۵-    جمع بندی        ۷۵
۳-    خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی    ۷۶
۳-۱-    مقدمه        ۷۶
۳-۲-    کارهای انجام شده    ۸۰
۳-۲-۱-    پروتکل خوشه بندی LEACH    ۸۱
۳-۲-۲-    پروتکل خوشه بندی HEED    ۸۴
۳-۳-    خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر    ۸۹
۳-۳-۱-    روش خوشه بندی پیشنهادی    ۹۰
۳-۳-۲-    شبیه سازی        ۹۸
۳-۴-    جمع بندی        ۱۰۳
۴-    تجمیع داده ها در شبکه های حسگر با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی        ۱۰۴
۴-۱-    مقدمه        ۱۰۴
۴-۲-    کارهای انجام گرفته    ۱۰۵
۴-۳-    تجمیع داده ها در شبکه های حسگر با استفاده از اتوماتاهای یادگیر    ۱۰۸
۴-۳-۱-    بیان مسئله و مفروضات آن    ۱۰۹
۴-۳-۲-    تشریح روش پیشنهادی    ۱۱۱
۴-۴-    شبیه سازی        ۱۱۵
۴-۴-۱-    ازمایش اول        ۱۱۸
۴-۴-۲-    ازمایش دوم        ۱۱۸
۴-۵-    جمع بندی        ۱۱۹
۵-    نتیجه گیری    ۱۲۰
۶-    پیوست الف: شبکه های حسگر بی سیم    ۱۲۱
۶-۱-    تاریخچه شبکه های حسگر    ۱۲۱
۶-۲-    ساختار هر گره حسگر    ۱۲۲
۶-۲-۱-    اجزاء درونی یک گره حسگر    ۱۲۲
۶-۲-۲-    محدودیتهای سخت افزاری یک گره حسگر    ۱۲۴
۶-۳-    پشته پروتکلی    ۱۲۵
۶-۴-    مزایای شبکه های حسگر بیسیم    ۱۲۶
۶-۵-    کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم    ۱۲۸
۷-    پیوست ب:آتوماتای یادگیرسلولی    ۱۳۲
۷-۱-    تاریخچه آتوماتای یادگیر    ۱۳۲
۷-۲-    معیار‌های رفتار اتوماتای یادگیر    ۱۳۳
۷-۳-    آتوماتای یادگیر با عملهای متغیر    ۱۳۵
۷-۴-    آتوماتای یادگیر تعقیبی    ۱۳۶
۷-۵-    آتوماتای یادگیر سلولی (CLA)    ۱۴۵
۷-۶-    آتوماتای یادگیر سلولی باز(OCLA)    ۱۴۸
۷-۷-    آتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام (ACLA)    ۱۴۹
۸-    پیوست ج: شرح نرم افزار JSIM و پیاده سازی الگوریتمهای پیشنهادی با آن    ۱۵۱
۸-۱-    مقدمه        ۱۵۱
۸-۲-    شبیه ساز jsim    ۱۵۲
۸-۳-    پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی پیشنهادی    ۱۵۳
۸-۴-    پیاده سازی الگوریتم پوشش پیشنهادی    ۱۷۵
مراجع    ۱۸۰

فهرست شکلها
شکل ‏۳ ۱) یک مدل ساده از QoS    ۱۸
شکل ‏۲ ۱) اتوماتای یادگیر تصادفی    ۲۸
شکل ‏۲ ۹) (الف) همسایگی مور –  (ب) همسایگی ون نیومن برای اتوماتای سلولی    ۳۷
شکل ‏۲ ۱۰) قانون ۵۴    ۴۲
شکل ‏۴ ۱) پوشش ناحیه ای    ۴۸
شکل ‏۴ ۲)پوشش نقطه ای    ۵۱
شکل ‏۴ ۳) پوشش مرزی    ۵۲
شکل ‏۴ ۴) نود حسگر موقعیت خود و همسایگانش را می داند    ۵۹
شکل ‏۴ ۵) مربع گریدی دربرگیرنده دیسک حسگری  نود حسگر    ۵۹
شکل ‏۴ ۷) تعدادی از نقاط مربع گریدی افزونه بوده و درون دیسک حسگری قرار نمی گیرند    ۶۱
شکل ‏۴ ۸) انتخاب شکل گرید به صورت شعاعی و بر روی دوایر متحدالمرکز    ۶۱
شکل ‏۴ ۹) محاسبه مکان نقاط گرید بر روی دیسک حسگری با تغییر زاویه و شعاع    ۶۲
شکل ‏۴ ۱۰) انتخاب نقاط گرید با فواصل یکسان و بدون افزونگی    ۶۲
شکل ‏۴ ۱۱) ترتیب بررسی نقاط گرید در یک مثال نمونه با f =3    ۶۳
شکل ‏۴ ۱۲) تعیین اندازه گرید به صورت مناسب    ۶۵
شکل ‏۵ ۱) ارتباطات تک گامی و چندگامی بدون خوشه بندی    ۷۷
شکل ‏۵ ۲)ارتباطات تک گامی و چندگامی با استفاده از خوشه بندی    ۷۸
شکل ‏۵ ۳) شبه کد الگوریتم HEED    ۸۹
شکل ‏۲ ۲) پارامترهای الگوریتم تعقیبی پیوسته CPRP    ۱۳۸
شکل ‏۲ ۳) الگوریتم تعقیبی پیوسته CPRP    ۱۳۹
شکل ‏۲ ۴) پارامترهای الگوریتم تعقیبی گسسته DPRI    ۱۴۰
شکل ‏۲ ۵) الگوریتم تعقیبی گسسته DPRI    ۱۴۱
شکل ‏۲ ۶) پارامترهای الگوریتم تعقیبی پیوسته CPRI    ۱۴۲
شکل ‏۲ ۷) الگوریتم تعقیبی پیوسته CPRI    ۱۴۳
شکل ‏۲ ۸) الگوریتم تعقیبی گسسته DPRP    ۱۴۴
شکل ‏۲ ۱۰) قانون ۵۴    ۱۴۸
شکل ‏۲ ۱۱) اتصال یک سلول نوعی با انواع محیطها و OCLA    ۱۴۸