زندگی و آثار مرحوم ایت الله میرزا مهدی اصفهانی

مرحوم ایت الله میرزا مهدی اصفهانی

عنوان ::گذری بر زندگی و آثار مرحوم ایت الله میرزا مهدی اصفهانی
حجم فایل :: کیلوبایت
دسته بندی::
فرمت :: pdf
صفحات ::۱۰

قیمت : رایگان

ckn’d khli Hdj hggi ldvch lind hwtihkd

بخش کوتاهی از مقاله:

آیت الله میرزا محمد مهدی غروی اصفهانی یکی از فقهای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری  است که اندیشه های فقهی و اعتقادی اش دربسیاری از حوزه ها دینی عالم شیعه به ویژه حوزه علمیه مشهد موجب پدید آمدن حرکت های پویا گردید و نظر بسیاری از دانشمندان و دانشجویان علم دین را به خود معطوف داشته است ,اهمیت نقش میرزای اصفهانی را در حوزه مشهد باید از دو دیدگاه متفاوت بررسی کرد نخشت نقش مهم علمی وی در دو رویکرد فقهی و اعتقادی که در هردو بخش موجبات تغیرات بنیادی را درآن حوزه دینی فراهم آورده و دوم حرکت وی در راستای تجدید حیت حوزه مشهد پس از شهریور و سقوط رضاه شاه پهلوی از سلطنت ….

دریافت لینک دانلود به صورت مستقیم