ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن(رایگان)

نام پروژه :ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتنساختمانهاي آجري بدون تير آهن

حجم : 215کيلو بايت
دسته بندي : عمران
فرمت ::  Word
صفحات :51
قيمت : رايگان

 

فهرست مطالب:

آجر    3
آجرها و بلوکها    6
مصارف آجر    7
تولید آجر رسی    8
پختن آجر    11
مشخصات فنی آجرهای رسی    13
خواص فیزیکی    13
خواص مکانیکی    15
خواص شیمیایی    16
–  نمک های محلول موجود در آجر    16
–  شوره    16
–  لکه    16
آجر عنصرسازه ای    17
استفاده از آجر در نماسازی    19
تقسیمات آجر    20
آجرهای نسوز    22
آجرهای ماسه – آهکی    23
انواع آجرهای نسوز    24
آجرهای سیلیسی    24
آجرهای آلومنییومی    24
آجرهای نسوز قلیایی    25
آجرهای نسوز ویژه    25
آجر زیرکونیم    25
آجر اکسید کروم- کوروندوم    25
توزیع نیروهای زلزله    26
حالتهای شکست    27
شکست دیوارهای برشی    27
شکست دیوارهای عرضی    27
دلایل انتخاب این مدل آجر    28
معایب موجود در مصالح آجری    29
نتیجه گیری    29
گزارش بازدید از محل آجرپزی    30
1- کوره سنتی    31
2- روش نیمه سایشی    32
منابع    33
اقلیم در ساختمان    33
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم :    33
اقلیم گرم و خشک :    37
اقلیم سرد:    38
انسان، طبیعت:    39
معماری    41
گنبد در اقلیم گرم و خشک    41
نوع مصالح :    42
ساختمان های گلی :    43
ساختمان های خشتی :    43
ساختمان و انواع آن    47
انواع ساختمان    47
انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی    48
ساختمان‌های بتنی    48
ساختمان‌های فلزی    48
ساختمان‌های آجری    49
ساختمان‌های چوبی    49
ساختمان‌های ترکیبی    50
منابع    50
ساختمان    50
مقاوم سازی ساختمانهای آجری غیرمسلح موجود    54
بررسي علل آسيب پذيري ساختمانهاي آجري و بتني در برابرزلزله    55

خلاصه مقاله:
در كشور ايران انواع مختلف سازه و ساختمان با طراحي هاي مختلف و كاربري هاي متفاوت مورد استفاده قرار مي گيرد كه در اين ميان ساختمانهاي آجري يكي از پر تعدادترين نوع ساختما ن ها در كشور ما مي باشند بررسي زلزله هاي گذشته مؤيد اين مطلب بوده است كه بالاترين آمار مرگ و مير تخريب در كشور ما مربوط به ساختمانهاي مسكوني كه بعضاً از نوع آجري هستند بوده است. در سي سال اخير ايران زلزله هاي مخرب بسياري را تجربه كرده است كه منجر به تلفات بسيار بالا و خرابي هاي وسيعي شده اند. بعضي از آنها عبارتند از زلزله طبس 1357 ، منجيل و رودبار 1369 ، اردكول 1376 ، بم 1382 ، زرند .1383. بسياري از ساختمانها نظ ير سازه هاي مسكوني و مدارس متأسفانه فاقد اسكلت مق اوم در برابر زلزله است اين نوع ساختمانها به علت كاربري خاص شان و حضور عوامل انساني ، در آيين نام هها از جمله آيين نامه استاندارد 2800 جزء ساختمانهاي با اهميت زياد تلقي م ي گردد كه تخريب اين گونه ساختمانها موجب تلفات بسيار زياد مالي و جاني خواهد بود. در اين مقاله ابتدا نگاهي به عملكرد سازه اي ساختمانها بخصوص ساخ تمانهاي آجري در زلزله ها گذشته خواهيم داشته و در ادامه دلايل بنيادي ناپايداري لرزه اي ساختمانهاي آجري غير مسلح در برابر زلزله و نهايتاً روشهاي تسليح و تقويت اين قبيل ساختمانها ذكر مي گردد.

 

لينک مستقيم