طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه
حجم فايل ::3.7 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي
فرمت :: pdf
صفحات ::177

قيمت :15000 تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران اقدام به تهيه پروژه:
تهيه الگوي توسعه و طرح تفصيلي منطقه و همکاري با شهرداري منطقه چهار الگوي توسعه منطقه 4 ويرايش نهايي در اين پروژه که توسط شرکت مهندسين مشاور….. در سال 1385 تهيه شده است ابتدا به بررسي مطالعات تحولات گذشته وضع موجود و ويژگي هاي منطقه يک شهرداري تهران پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسي مسائل و مشکلات منطقه و چشم انداز آينده منطقه پرداخته شده است. در فصل دوم ساختار اصلي
الگوي توسعه منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين فصل اسناد اصلي طرح- ساختار کالبدي اصلي منطقه-  مباني معيارها و مشخصات طرح و ضوابط و مقررات پيشنهادي پهنه بندي استفاده از ارضي منطقه- اسناد کلي طرح شامل مباني، معيارها و مشخصات طرح پيشنهادي اصلاح حدود و تقسيمات داخلي منطقه- مشخصات طرح پيشنهادي توسعه و اصلاح شبکه معابر اصلي منطقه- مباني، معيارها و
مشخصات طرح برنامه ها و طرح هاي پيشنهادي براي توسعه منطقه به همراه نقشه هاي دقيق براي وضع موجود و آتي ارائه شده است  و در پايان ضمائم ومنابع و مأخذ بصورت دقيق آمده است.

(خريد با تمامي کارت هاي عضو شتاب : بلافاصله بعد از خريد مي توانيد مقاله را دانلود کنيد همچنين فايل دانلود به ايميل ارسال مي شود)

15000 تومان – خرید