طرح تفصیلی منطقه 8 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 8 تهران
حجم فايل ::کيلو بايت
دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي
فرمت :: pdf
صفحات ::173

قيمت : 15000 تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع و
تفصيلي شهر تهران اقدام به تهيه پروژه:
تهيه الگوي توسعه و طرح تفصيلي منطقه و
همکاري با شهرداري منطقه 8 شهر تهران
الگوي توسعه منطقه 8 ويرايش نهايي
در اين پروژه که توسط شرکت مهندسين
مشاور….. در سال 1385 تهيه شده است ابتدا به
بررسي مطالعات تحولات گذشته وضع موجود و
ويژگي هاي منطقه يک شهرداري تهران پرداخته
شده است. در فصل دوم به بررسي مسائل و
مشکلات منطقه و چشم انداز آينده منطقه
پرداخته شده است. در فصل دوم ساختار اصلي
الگوي توسعه منطقه مورد بررسي قرار گرفته
است. در اين فصل اسناد اصلي طرح- ساختار
کالبدي اصلي منطقه-  مباني معيارها و
مشخصات طرح و ضوابط و مقررات پيشنهادي
پهنه بندي استفاده از ارضي منطقه- اسناد
کلي طرح شامل مباني، معيارها و مشخصات طرح
پيشنهادي اصلاح حدود و تقسيمات داخلي
منطقه- مشخصات طرح پيشنهادي توسعه و اصلاح
شبکه معابر اصلي منطقه- مباني، معيارها و
مشخصات طرح برنامه ها و طرح هاي پيشنهادي
براي توسعه منطقه
به همراه نقشه هاي دقيق براي وضع موجود و
آتي ارائه شده است  و در پايان ضمائم و
منابع و مأخذ بصورت دقيق آمده است

(خريد با تمامي کارت هاي عضو شتاب : بلافاصله بعد از خريد مي توانيد مقاله را دانلود کنيد همچنين فايل دانلود به ايميل ارسال مي شود)

15000 تومان – خرید