طرح توجیهی رب گوجه فرهنگی

طرح توجیهی رب گوجه فرهنگی

قالب ورد

۳۰ صفحه

حجم:۵۸ کیلو بایت

دریافت رایگان

لطفا برای دریافت روی سم زیر کلیک کنید

[download id=”28″]

 

 

طرح توجیهی
رب گوجه فرنگی
عنوان کسب و کار

بخشی از طرح توجیهی
مشخصات تهیه کننده طرح
نام و نام خانوادگی:         سطح و رشته تحصیلی:
کد ملی:                شغل فنی: دانشجو
تاریخ و محل تولد:             تجربه و تخصص:
شماره شناسنامه:
خلاصه اجرایی (مدیریتی):
در این طرح، سعی شده که برای یک واحد تولیدی رب گوجه فرنگی ارزیابی سرمایه، بازار کار و اشتغالزائی بررسی گردد.
در بخش ارزیابی سرمایه گذاری طرح، سعی شده از حداقل امکانات لازم جهت تولید استعلام نرخ و نوع صورت گرفته و سپس هزینه شود.
در بخش بازار کار، تمام عوامل مؤثر بر تولید مطلوب و عرضه و فروش محصول بررسی شود تا سهم بیشتری از بازار در اختیار گرفته شود.
اشتغالزائی طرح نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم بررسی شده و سعی شده با عدم اتلاف سرمایه در بخش های دیگر اشتغالزایی مستقیم بیشتر مد نظر قرار گیرد.