عقلانیت معرفت از دیدگاه علم شناسی پوپر”رایگان”

عنوان كتاب: عقلانیت معرفت از دیدگاه علم شناسی پوپر

فرمت word تعداد صفحه  40 حجم فایل 65

نام نويسنده:  سید عبدالحمید ابطحی

انتشارات:  کانون انديشه جوان

تاريخ انتشار:ويراست اول- خرداد ماه 1384

تهیه و تنظیم :خداداد ظهرابي كلانتري