پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته جغرافیا pdf

تمام این پایان نامه ها فرمت pdf هستندو غیر قابل ویرایش می باشند

پایان نامه های ثبت شده جهت اخذ کارشناسی ارشد و دکتری

لطفا برای خرید هر کدام از این پایان نامه ها مبلغ ۵۰۰۰ تومان را به یکی از شماره حسابهای ما ریخته و شماره تراکنش و اسم پایان نامه به همراه ایمیل خود برای ما ارسال کنید

شما همچنین می توانید از لینک پایین جهت خرید استفاده کنید-لطفا اطلاعات خود را دقیق ارسال کنید. بعد از خرید به ایمیل شما ارسال می شود.

شماره جهت  فرستادن پیامک و یا اطلات بیشتر: ۰۹۳۶۲۲۰۸۵۸۴

 

بررسی چگونگی ارزیابی مالی طرحهای نوسازی شهری با تاکید بر طرح نوسازی مرکز شهر مشهد (پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی) ۲۳۰ ص
ارائه الگوی مناسب مکانگزینی مرکز خدمات شهری با تخقیق در مدل ها۴۴۱ ص.pdf
ارزیابی صنعت توریسم در ایران-جهت اخذ دکتری – ۳۶۵ .pdf
ارزیابی عملکرد فضایی بازارهای روز و نقش آن در اقتصاد شهری- نمونه موردی شهر اصفهان -۲۵۵ ص.pdf
اثرات جغرافیایی جهانگردی در شهرستان همدان۲۹۲ ص.pdf
تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهر کلاردشتو پیامد های آن(کارشناسی ارشد جغرافیا)۱۳۰ص
اصول و معیارهای بازسازی و بهسازی بافت قدیم- مطالع موردی محله جولان همدان  ۱۷۶ ص.pdf
ایجاد پایگاه اطلاعاتی سیستم اطلاعات جغرافیایی۱۰۳ ص.pdf
بافت شناسی جغرافیای محلات قدیمی۲۴۱ ص.pdf
بررسی آثرات توریسم بر کاربری اراضی بابلسر۱۲۱ ص .pdf
بررسی اثرات اقتصادی مهاجرت بر کانونهای شهری بخش مرکزی شهرستان تنکابن۱۷۶ ص.pdf
بررسی اکوتوریسم پارک ملی گلستان۲۶۱ ص .pdf
بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاضت شده استان مازندران۱۰۵ص .pdf
بررسی پتانسیل توسعه و تبعین معیارهای طراحی در حاشیه تالاب۲۵۸ص .pdf

بررسی تحلیل روند گسترش توسعه فیزیکی و تعییین جهات بهینه توسعه سقز۱۷۶ص.pdf
بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی ساستهای جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی۲۳۴ص.pdf
بررسی تغییرات کاربری اراضی روستایی و رزاعی.۲۹۷pdf
بررسی راهکارهای توسعه توریسم در اذربایجان شرقی۱۷۴ص.pdf
بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان۱۵۱ ص.pdf
بررسی عوامل موثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گزاری در صنعت جهانگردی۳۰۷ص .pdf
بررسی عوامل موثر در عدم تمایل بخش خصوصی۳۰۷ ص.pdf
بررسی کاربرد مدل یکپارچه کاربری زمین در نظام برنامه ریزی شهری ایران و پیشنهاد مدل مناسب۱۷۸ ص.pdf
بررسی کاربری اراضی در برنامه ریزی شهری با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۷۵ ص.pdf
بررسی نقش مدیریت شهری در گسترش کالبدی نقاط شهری۳۱۰ص.pdf
بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری مطالعه موردی شهر اصفهان۳۱۰ص.pdf
بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز(پارکهای درون شهری) از دیگاه برنامه ریزی شهری-(نمونه موردی مناطق ۱و ۸ شهرداری تبریز)۲۲۵ص.pdf
برنامه ریزی توریسم شهری۱۶۳٫pdf
برنامه ریزی توسعه فیزکی شهرهای مینع اندام مورد نمونه مهاباد۲۱۸ص.pdf
برنامه ریزی ساماندهی کاربری اراضی محله قلهک۱۹۴ص.pdf
تاثیر قونین ضوابط و مقرارات شهرسازی و توسعه و تحول بافت تاریخی۳۴۲ .pdf
تدوین فرایند گسترش دوچرخه سواری در شهرها با نگاه خاص به برنامه ریزی کاربردی۲۲۰ص.pdf
توانهای توسعه توریسم روستایی در شهرستان مشکین شهر۱۳۵ص .pdf
توریسم ۳۶۵ ص۱٫pdf
توریسم و روستا۱۳۵ص .pdf
توسعه و توسعه پایدارو چشم انداز جهان سوم۳۳۳ ص.pdf
سازمان منطقه ای آسه آن و توسعه توریسم در کشورهای عضو۱۴۸ ص .pdf
ساماندهی و بهسازی محورهای شهری۲۶۲ ص .pdf
سامتندهیمیریت بخش جهانگردی۱۹۳ ص.pdf
شناخت ظرفیتهای طبیعی حوزه های اکوتوریسم شهرستان شیراز با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصتهای اشتغال زایی   ۱۲۹ ص .pdf
شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهری   ۲۵۶ ص.pdf
طراحی پایدار در فضای سبز شهری۲۲۴ ص.pdf
مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی ایران(جهت اخذ درجه  دکتری)   ۱۵۸ص  .pdf
مکانیابی کاربرد اراضی شهری با تاکید بر برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری     ۳۸۰  ص (کارشناسی ارشد برنانمه ریزی شهری).pdf
منزگاه ایینه    ۱۲۰ ص (کارشناسی ارشد رشته معماری).pdf
نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه استرتژیک ۳۰۸ ص (پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)   .pdf
یک مدل سیستمی دینامیکی برای برنامه ریزی شهری.۱۴۸ص   pdf
برسی طرحهای جامع شهر اصفهان و تطبیق کاربریهای زمین در مراحل اجراء(پایان نامه کارشناسی ارشد) ۵۱۵ ص.pdf

برسی و تبیین موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان وارائه راهکار های مناسب در این زمینه(جهت اخذ کارشناسی ارشد-رشته مدیریت بازرگانی)۱۷۶ ص PDF

برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی   WHAT IF  نمونه موردی شهر دورود(پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی) ۲۳۰ ص PDF

کاربرد روشهای برنامه ریزی شهری(کاربری زمین) در کاهش آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله : مطالعه موردی منطقه ۱۷ تهران
(پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری) ۲۰۸ص PDF

برنامه ریزی کاربردی زمین و اصلاح معابر جهت ایمن سازی در برابر زلزله (نمونه موردی محله باغ فردوس شهرداری منطقه یک تهران)“ارائه شده به دانشکده تحصیلات تکمیلی  به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ در جه کارشناسی ارشد ” در رشته شهرسازی – برنامه ریزی شهری و منطقه ای  ۲۴۸ص PDF

 کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیاییG.L.S در تهیه مدل بر نامه ریزی مدیریت مرتع و دام ایستگاه تحقیقات مدیریت مرتع و دام مارگون – یاسوج  (پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری ( MSC)   )صفحات ۱۶۸   PDF

برسی عملکرد طرحهای جامع شهری مورد شهر مهاباد- جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۲۶۲ ص PDF

برسی جاذبه های جهانگردی شهرستان کرمانشاه –  جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای انسانی ۲۱۸ص

برسی امکان پذیری توسعه فضائی مسکن در ناحیه مرکزی شهرها نمونه موردی  شهر تبریز – رساله کارشناسی ارشد شهر سازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای ۳۸۹ ص –

طراحی و پیاده سازی روابط توپولوژیک در  GLS سه بعدی – پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۸۶ص

امکان سنجی استقرار صنایع در شهرستان بیجار- جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد – رشته جغرافیا و بر نامه ریز شهری ۲۹۱ ص

جمعیت فضا و برنامه ریزی در شهر قاین – جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری  ۲۶۰ص

مفهوم توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست ۱۵۳ ص

راهبرد های توسعه فضائی مجموعه شهری تهران مبتنی بر توسعه پایدار – جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد شهر سازی – گرایش بر نامه ریزی شهری و منطقه ای  ۳۴۵ ص

مدلسازی بهینه کاربردی اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور ۱۳۸ ص

مطالعت طرح ایجاد شبکه دوچرخه سواری به عنوان یک روش حمل و نقل شهری – پایان نامه درجه کارشناسی ارشد  در رشته مهندسی راه و ترابری  ۴۵۷ ص

احیاء بافت قدیم و توسعه شهری نمونه بافتهای مسکونی مرکز شهر مشهد – بخش علوم جغرافیا و سنجش از راه دور – رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری   ۵۲۱ ص

طرح سازماندهی و نوسازی مرکز شهر زنجان – رساله نهائی کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری   ۱۲۹ ص

آسیب شناسی مرمت و بهسازی  ساختمانهای بتنی – مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران سازه – ۱۶۸ ص

طرح احیاء و نوسازی بافت کهن بازار رشت – رساله کارشناسی ارشد شهر سازی ( گرایش طراحی شهری) ۲۷۲ ص

ارزیابی کاربری اراضی شهری (مطابق شاخهای چند گانه) -پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-مطالعه موردی پیرانشهر –  ۱۴۶ ص (به صورت A5)

 ۱۳۷ ص – سنجش توزیع فضایی سوانح آتش سوزی در شهر با استفاده از(gls)-    

توسعه پایدارو محیط زیست در ایران(کارشناسی ارشد)-۲۲۱ص

نگرش بر نظام حقوقی حاکم بر شهر و مسائل شهری در ایران (کارشناسی ارشد)  ۲۲۴ ص

بررسی کاربردی اراضی در برنامه ریزی شهری با بهر ه گیری از سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (gls) -موردی کاربریهای اموزشی(مارس ابتدایی) منطقه ۸ تهران-۱۷۵ ص

برنامه ریزی فیزیکی شهرهای میانه اندام -مورد نمونه مهاباد – ۲۱۸ ص

ارائه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات شهری با تحقیق در مدلها و gls شهری۴۴۱ ص

برنامه ریزی توریسم شهری با تاکید بر توسعه پایدار- نمونه موردی شهر تبریز-۱۶۳ص.pdf

 

لطفا بعد از کلیک روی گزینه پرداخت آنلاین اسم پایان نامه رادر  کادر توضیحات بنویسید(در وارد کردن ایمیل خود در کادر مربوطه دقت کنید) – فایل پایان نامه بعد از پرداخت برای شما ایمیل می شود (ارسال بعد از ۱۰ دقیقه)

 • سلام لطفا” پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با موضوع علوم قرآن و حدیث برام بفرستید با تشکر

  • پایان نامه های که با موضوع قران هستند
   روش تحقیق آداب معاشرت در قرآن 150
   روش تحقیق حقوق کودک در قرآن و سنت 193 ص
   بهداشت جسم انسان در قرآن
   بررسی خسران و آثار آن در قرآن
   ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن
   تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
   مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق)
   حضرت سلیمان علیه‌السلام در قرآن و روایات
   معاد در قرآن و روایات
   قرآن ‌کلام جاودانگی
   ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن
   نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی( ازدیدگاه قرآن سنت علم )
   آداب حج از دیدگاه قرآن
   بررسی نسخ چاپ سنگی حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس

   رضوی
   یتیم در قرآن
   حافظ قرآن و چارده روایت
   تاثیر قرآن وحدیث بر ادب فارسی از دیدگاه حافظ
   حج از دیدگاه قرآن
   بررسی نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی
   عوامل آرامش از نگاه قرآن

 • سلام
  متا سفانه همچین پایان نامه ای در این قسمت موجود نیست درضمن برای ارسال پایان نامه شما اول باید از طریق لینک پایین که در صفحه موجود است پرداخت کنید بعد شماره تراکنش به شماره ای که اعلام شده پیامک کنید
  با تشکر

 • سلام.اگه پایان نامه مکانیابی به روش ahp در gis دارید عنوان برام بزارید ممنونم

  • لطفا اگر پايان نامه با مضمون مكان يابي صنايع با استفاده از مدل ahp داريد اعلام تا جهت خريد اقدام نمايم

 • سلام.من یک پایان نامه خریدم ولی هنوز نیومنه به ایمیلم.

  • لطفا با شماره های که در بالا آمده تماس بگیرید و شماره تراکنش را اعلام کنید
   باتشکر