فراخوان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (کیفی – یادگیری)(رایگان)

نام پروژه : فراخوان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

گردآورنده : سیمین علیمردانی
(مدرک : کارشناس آموزش و پرورش ابتدائی ) ( لیسانس )

حجم : 75 کيلو بايت
دسته بندي : رشته علوم تربیتی و آموزش ابندایی
فرمت : WORD
صفحات :28

قيمت : رايگان
رمز فايل: bazar4h.ir
منبع : بازارچه تحقيقاتي

مقدمه:
موضوع : ارزشیابی توصیفی
به عنوان معلم باید عمیقاً باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی ، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد و زمینه را به گونه ای مهیا کنیم که نمره گرایی از بین برود و معلم و دانش آموز و اولیاء همه به دنبال کیفیت کار باشند نه کمیت . کثرت مقالات و کتبی  که اخیراَ به پیشرفت ارزشیابی تحصیلی اختصاص یافته و در آنها کوشش شده است تا ضرورت و شایستگی ارزشیابی رد شود یا اثر بخشی آن بهبود یابد خود مؤید این واقیت است که ارزشیابی های کیفی تا چه اندازه مورد توجه و سؤال می باشند . اصطلاح ارزشیابی در معنای بسیار وسیع خود عبارت از عملی است که به وسیله آن درباره واقعه ای ،یا یک فرد یا شئ با توجه به معیاری قضاوت می شود .
از طرف دیگر موضوع قضاوت و معیار ارزشیابی هر چه باشد در نفس عمل تغییری ایجاد نمی شود ، بنابراین عمل ارزشیابی حوزه بسیار گسترده ای دارد که غیر از بارزده های تحصیلی چندین نمونه دیگر می توان برای آن ذکر نمود . در واقع امتحان نوعی قضاوت است که طبق اصول معینی انجام می شود و وسیله ای برای توصیف تغییر رفتار دانش آموز در جهت اهداف آموزش و پرورش و کمک به بهبود یادگیری است .
ارزشیابی یکی از ارکان هر برنامه درسی است همان طور که در ابتدای هر درس با انجام ارزشیابی تشخیص میزان دانش و توانایی فراگیران سنجیده می شود . پس از هر درس و در پایان درس نیز آموخته های دانش آموزان ارزشیابی می گردد .
معمولاً ارزشیابی هم میزان پیشرفت فراگیران و هم میزان توفیق آموزگاران را می سنجد و نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی را نشان می دهد .

فهرست مطالب :

عنوان :                                                                      صفحه:

مقدمه        1
چکیده     5
اهداف     3
ارزشیابی تحصیلی     6
سه عنصر اصلی در آموزش وجود دارد     6
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی     7
اصول و مفاهیم قابل تأکید در ارزشیابی     8
جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی د رآموزش و یادگیری فرآیند – مدار     9
ویژگی ارزشیابی فرآیند – مدار     10
آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی     10
تفاوت بین اندازه گیر ی و ارزشیابی     12
آزمون استاندارد پیشرفت تحصیلی     12
ارزشیابی توصیفی     13
آنچه معلم باید در ارتباط با ارزشیابی بداند و رعایت نماید     13
انواع ارزشیابی     14
نتایج ارزشیابی تشخیصی برای معلم و دانش آموز     15
کاربرد ارزشیابی توصیفی     15
مقایسه ارزشیابی توصیفی و کمی     16
ابزار های ارزشیابی توصیفی     17
پوشه کار     17
چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد     18
معیار ها ی برای ارزشیابی پوشه ای     19
از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم     19
پروژه     20
چگونگی ارائه یک پروژه     21
مزایای استفاده از پروژه     21
سنجش عملکرد     22
هدف از سنجش عملکرد     22
بهتر است قبل از اجرای سنجش عملکرد چند سؤال از خود بپرسیم     22
آزمون ها ی عملکردی     23
نتیجه گیری     25
پیشنهادهای کاربردی     26
منابع     27

  • با تشکر از شما در صورت امکان مقاله فوق را ایمیل بفرمایید .