فن و هنر سفالگری “رایگان”

هنر سفالگری

نام مقاله :رشته هنر: فن و هنر سفالگریهنر سفالگری

فرمت word تعداد صفحه ۲۲ حجم فایل ۲۸ کیلو بایت

قیمت : رایگان

فهرست مطالب :

فن و هنر سفالگری –

فصل۱٫مقدمه۱

فصل۲٫چکیده۳

مهمترین تکنیک های تزیین ظروف در نیشابور۳

دسته های سفال با نقش کنده۳

نقوش سفال در ادوار اسلامی از مناظر مختلف۴

فصل ۳٫فن و هنر سفالگری۵

فصل ۴٫مهمترین تکنیک های تزیین ظروف در نیشابور۸

سفال با پوشش گلی۹

سفالینه با نقوش رنگارنگ۹

سفالینه با تزیین زرین فام۹

سفالیه با نقش کنده۹

سفالینه با لعاب یکرنگ۱۰

فصل ۵٫کلیاتی درباره سفال اسلامی۱۰

سفال گبری ۱۲

سفال سلجوقی ۱۲

سفال مینائی ایران۱۲

سفال دوره عثمانی۱۳

سفال دوره صفویه ایران۱۳

فصل ۶٫هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی۱۳

بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان بینی عرفانی۱۴

بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم۱۴

بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات۱۴

بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی۱۴

فصل ۷٫جام با گلابه ی سفالگری۱۸

فصل۸٫٫کوزه۲۰

نتیجه گیری۲۱

فهرست منابع و مآخذ۲۲

برای دانلود مستقیم مقاله روی بنر زیر کلیک کنید