قوه قهریه

نام پروژه ::قوه قهریه
حجم فایل ::۱۹ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته حقوق قضایی
فرمت :: Word
صفحات ::۳۰

قیمت : ۲۸۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

 

2800 تومان – خرید

فهرست مطالب:
علت خارجی ۴
الف) فعل بی‌نام یا قوه قهریه و وضع ناگهانی ۴
۱) تعریف ۴
۲) آثار قوه قهریه در مورد مسئولیت عهدی ۶
ب) فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده ۸
۱)مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است ۹
۲)مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره مسئولیت است ۹
ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیان‌دیده به موجب اماره مسئولیت است ۱۰
اسباب معافیت از جبران خسارت ۱۲
حالت اول: تفوق یکی از تقصیرها بر دیگری از نظر شدت و سنگینی ۱۸
الف- عمدی بودن که از تقصیرها ۱۸
حالت دوم: یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری است. ۲۱
بند۲ استقلال هر یک از تقصیرها نسبت به دیگری ۲۲
۱- خسارات ناشی از خود نبرد ۲۳
۲-خسارات ناشی از اقدامات مقامات دولتی ۲۳
۳- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ۲۴
اعتصاب ۲۸
منع قانونی

بخشی از مقاله:

علت خارجی
علت خارجی حادثه‌ای است که رابطه علیتی که زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشته آنرا سست می‌کند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد که یکی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.
الف) فعل بی‌نام یا قوه قهریه و وضع ناگهانی:
۱) تعریف:
قوه قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوه قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوه قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوه قهریه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.
غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوه قهریه قابل تحول است. اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوه قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری درباره اعتصاب ندارند. قوه قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهده مسئول است غیر قابل اجرا کند. اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر می‌آید محول کند.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

2800 تومان – خرید