لیست پذیر فته شدگان پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد پردیس

اطلاعیه دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص اعلان فهرست اسامی پذیرفته شدگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهائی رشته های مختلف تحصیلی پردیس دانشگاهی سیرجان را به شرح ذیل اعلان و از کلیه قبول شدگان دعوت می نماید تا برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام، به پردیس مذکور مراجعه یا تلفنی تماس بگیرند.

برای اطلاعات بیشتر و لیست اسامی به این لینک زیر مراجعه کنید

sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=11&id=629