مقاله متالوگرافی وکاربردآن(رایگان)

نام مقاله :رشته مهندسی متا لوژی :متالوگرافی و کاربردآنمتالوگرافی و کاربرد آ

توضیحات : فرمت word

تعداد صفحه ۲۹

حجم فایل ۲۳ کیلو بایت قابل دانلود بعد از خرید

قیمت :رایگان

فهرست مطالب
متالوگرافی و کاربرد آن    ۱
مطالعات ماکروسکوپی ساختار فلزات و آلیاژها    ۱
مطالعات میکروسکوپی ساختار فلزات و آلیاژها    ۳
وسایل و تجهیزات مورد استفاده در متالوگرافی    ۵
میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی    ۵
میکروسکوپ نوری    ۵
میکروسکوپ الکترونی    ۶
دستگاه پولیش(صیقل کاری)    ۷
عملیات آماده سازی و تهیه یک مقطع متالوگرافی    ۸
نمونه برداری  Specimen Selection    ۹
قالبگیری(سوار کردن) نمونه‌ها Mounting    ۱۰
سمباده زنی(سمباده کاری) نمونه‌ها Grinding    ۱۱
پرداخت کاری(صیقل کاری) نمونه‌ها Polishing    ۱۳
صیقل کاری درشت    ۱۳
صیقل کاری نهایی    ۱۴
حک کردن(ظاهر سازی ساختمان- اچ کردن)Etching    ۱۴
متالوگرافی چدنها    ۱۷
ساختار میکروسکوپی چدنهای سفید    ۱۹
ساختار میکروسکوپی چدنهای خاکستری    ۱۹
انواع چدن های خاکستری    ۲۰
ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری با گرافیت لایه ای    ۲۰
ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری با گرافیت برفکی    ۲۱
(چون مالیبل-چکش خوار)‌    ۲۱
ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری با گرافیت کروی(چدن نشکن)    ۲۲
بررسی ساختار میکروسکوپی برنجها    ۲۳
برنج های مناسب برای کار سرد    ۲۴
برنج های مناسب برای کار گرم    ۲۴
متالوگرافی آلومینیوم و آلیاژهای آن    ۲۵
ریز ساختار آلیاژ ریختگی آلومینیوم(Si-Al)    ۲۸

برای دانلود مقاله کلیک کنید