مجموعه نمونه سوالات رشته علوم تربیتی با جواب نیمسال اول۹۴

مجموعه نمونه سوالات رشته علوم تربیتی(کلیه گرایش ها) نیمسال اول ۹۴

مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نو     تمامی فایل ها با پاسخ نامه می باشد

به صورت طبقه بندی شده به صورت کد درس

تمامی نمونه سوالات به همراه پاسخ به صورت pdf  بدون آرم و علائم می باشد

قیمت :۲۳۰۰ تومان

دریافت بلافاصله بعد از پرداخت همچنین در صورت وارد کردن درست ایمیل برای شما ارسال می شود

2300 تومان – خرید

نمونه سوالاتی که در این مجموعه موجود می باشد

سه نمونه سوال که  با رنک قرمز مشخص شدند  بدون پاسخ می باشند

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته علوم تربیتی نیمسال دوم ۸۹-۸۸

۱۱۱۵۰۱۰٫pdf
آشنایی با کامپیوتر
۱۱۱۷۰۰۵٫PDF
آمار استنباطی
۱۲۱۱۰۰۴٫pdf
کاربرد آزمونهای روانی
۱۲۱۱۰۰۵٫pdf
اصول و فنون مشاوره خانواده
۱۲۱۱۰۰۶٫pdf
فلسفه آموزش و پرورش – فلسفه تعلیم و تربیت
۱۲۱۱۰۰۷٫pdf
روشهای و فنون تدریس
۱۲۱۱۰۰۸٫pdf
اصول و مبانی آموزش و پرورش – اصول تعلیم و تربیت
۱۲۱۱۰۰۹٫pdf
مبانی فلسفه ۱ – کلیات فلسفه
۱۲۱۱۰۱۰٫pdf
آموزش بزرگسالان
۱۲۱۱۰۱۱٫pdf
مقدمات تکنولوژی آموزش
۱۲۱۱۰۱۲٫pdf
آمار توصیفی – روشهای آماری در علوم تربیتی
۱۲۱۱۰۱۶٫pdf
آموزش و پرورش تطبیقی
۱۲۱۱۰۱۸٫pdf
مقدمات مشاوره و راهنمایی
۱۲۱۱۰۱۹٫pdf
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
۱۲۱۱۰۲۱٫pdf
مقدمات مدیریت آموزشی – مدیریت عمومی
۱۲۱۱۰۲۲٫pdf
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی – برنامه ریزی فعالیت های پرورشی
۱۲۱۱۰۲۳٫pdf
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
۱۲۱۱۰۲۴٫pdf
اصول مدیریت آموزشی
۱۲۱۱۰۲۶٫pdf
مسائل آموزشی و پرورشی در ایران
۱۲۱۱۰۲۷٫pdf
آموزش و پرورش کودکان استثنایی
۱۲۱۱۰۲۸٫pdf
روابط انسانی در سازمانهای آموزشی – مدرسه و روابط انسانی
۱۲۱۱۰۲۹٫pdf
نظارت و راهنمایی تعلیماتی
۱۲۱۱۰۳۱٫pdf
مسائل جوانی و نوجوانی
۱۲۱۱۰۳۵٫pdf
راهنمای تحصیلی شغلی
۱۲۱۱۰۳۶٫pdf
روشهای ارزشیابی آموزشی
۱۲۱۱۰۳۷٫pdf
مدیریت اسلامی      ۲۴۰k
۱۲۱۱۰۴۰٫pdf
اصول برنامه ریزی درسی – مبانی برنامه ریزی درسی
۱۲۱۱۰۴۳٫pdf
مدیریت آموزشی
۱۲۱۱۰۴۴٫pdf
آموزش و پرورش تطبیقی
آموزش و پرورش
۱۲۱۱۰۴۷٫pdf
مسائل آموزش و پرورش در ایران
۱۲۱۱۰۴۸٫pdf
در آمدی بر نقش ادبیات در مدارس
۱۲۱۱۰۵۰٫pdf
مدیریت کلاس
۱۲۱۱۰۵۱٫pdf
روش تحقیق در علوم تربیتی
۱۲۱۱۰۶۲٫pdf
قصه گویی نمایش خلاق
۱۲۱۱۰۶۴٫pdf
آموزش هنر نقاشی و کاردستی – آموزش هنر در دوره ابتدایی
روش تدریس ریاضی – آموزش ریاضی در دوره ابتدایی
۱۲۱۱۰۶۶٫pdf
آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی
۱۲۱۱۰۶۷٫pdf
حرکات ورزشی و سرودهای خاص کودکان
۱۲۱۱۰۶۸٫pdf
زبان آموزی – روانشناسی زبان
ورزش و بازیاهای دبستانی – روش تدریس تربیت بدنی
۱۲۱۱۰۷۶٫pdf
مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی –
۱۲۱۱۰۷۸٫pdf
اخلاق اسلامی – اصلی بدون پاسخ     
۱۲۱۱۰۷۹٫pdf
روش تدریس مهارت خواندن و نوشتن
۱۲۱۱۰۸۸٫pdf
ادبیات کودکان – ادبیات کودکان و نوجوانان
و روان درمانی
۱۲۱۱۰۹۳٫pdf
آسیب روانی ۱
۱۲۱۱۰۹۴٫pdf
مسائل جوانی و نوجوانی
۱۲۱۱۰۹۵٫pdf
خانواده نابسامان
۱۲۱۱۰۹۶٫pdf
مهارتهای ارتباط کلامی
۱۲۱۱۰۹۸٫pdf
آسیب روانی ۲
۱۲۱۱۲۸۷٫pdf
روانشناسی رشد ۱ – روانشاسی رشد -بدون پاسخ     
۱۲۱۱۲۹۱٫pdf
-بدونن پاسخ روانشناسی یادگیری – نظریه ها و مفاهیم
۱۲۱۱۳۰۰٫pdf
آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی
۱۲۱۱۳۵۰٫pdf
روان شناختی آموزش خواندن
۱۲۱۱۳۵۶٫pdf
نظارت و راهنمایی تعلیماتی
۱۲۱۱۳۵۸٫pdf
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه
۱۲۱۱۳۶۱٫pdf
راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن
۱۲۱۱۴۰۷٫PDF
روان شناسی شخصیت – نظریه ها و مفاهیم
در مدیریت آموزشی
۱۲۱۲۰۴۱٫pdf
متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی درسی
۱۲۱۷۰۰۶٫pdf
روانشناسی عمومی ۲
۱۲۱۷۰۰۸٫PDF
روانشناسی تربیتی
۱۲۱۷۰۰۹٫PDF
روانشناسی اجتماعی
۱۲۱۷۰۱۲٫pdf
علم النفس – روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی
۱۲۱۷۰۱۵٫PDF
روانسنجی
۱۲۱۷۰۱۹٫pdf
روانشناسی پویایی گروه
۱۲۱۷۰۳۰٫PDF
بهداشت روانی -بدون پاسخ  
۱۲۱۷۰۳۵٫PDF
اختلالات یادگیری
۱۲۱۷۰۴۱٫PDF
روانشناسی بازی      ۱۹۱k
۱۲۱۷۰۴۹٫pdf
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی
۱۲۱۷۰۵۱٫PDF
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
۱۲۱۷۰۵۳٫pdf
روشهای تغییر و اصلاح رفتار
۱۲۱۷۰۵۴٫pdf
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی-ب
۱۲۱۷۰۹۸٫pdf
روانشناسی نوجوانی دون پاسخ رشد ۲      شخصیت
۱۲۱۷۱۰۳٫pdf
روانشناسی آموزش خواندن
۱۲۲۲۱۴۱٫pdf
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی – آسیب شانسی اجتماعی

 

دریافت بلافاصله بعد از پرداخت همچنین در صورت وارد کردن درست ایمیل برای شما ارسال می شود

2300 تومان – خرید