مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

نام کارآموزی ::مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت  موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی
حجم فایل ::۲۳۷  کیلوبایت
دسته بندی:: رشته حقوق قضایی
فرمت :Word
صفحات ::۴۸۳
قیمت : ۹۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

9900 تومان – پرداخت و دریافت فایل

فهرست مطالب:
مفدمه     ۱
فصل اول: دفتر دادگاه    ۴
الف) مدیر دفتر    ۵
فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی    ۵
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست    ۵
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست    ۹
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته    ۱۱
مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه    ۱۲
مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد    ۱۳
مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس    ۱۴
مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی    ۱۵
فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی    ۱۶
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر    ۱۶
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی    ۱۸
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی    ۲۰
فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر    ۲۰
ب) متصدی امور دفتر یا ثبات    ۲۰
مبحث اول: وظایف متصدی دفتر    ۲۰
مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود    ۲۱
فصل دوم: دادگاه کیفری    ۳۰
انتقال منافع مال به غیر    ۳۱
فروش بلیط دست برگشت    ۳۴
ایراد صدمه عمدی    ۳۷
صدور چک بلامحل    ۴۰
صدور چک بلامحل    ۴۴
خیانت در امانت و جعل امضاء    ۴۷
ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی    ۵۱
تصرف عدوانی    ۵۴
افترا    ۵۹
جیب‌بری    ۶۵
ترک انفاق    ۶۸
کلاهبرداری    ۷۲
افترا و فحاشی و توهین    ۷۵
خیانت در امانت و کلاهبرداری    ۷۹
شرب خمر و تهدید    ۸۷
ضرب و جرح و فحاشی    ۹۰
سرقت    ۹۲
ضرب و جرح    ۹۴
فصل سوم: دادگاه حقوقی    ۹۶
تأمین خواسته    ۹۷
خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی    ۱۰۲
تغییر نام    ۱۰۸
تخلیه    ۱۱۲
تأمین خواسته    ۱۱۹
تخلیه    ۱۲۱
تأمین دلیل    ۱۲۵
تأمین خواسته    ۱۲۷
تخلیه و اجور معوقه    ۱۲۹
اعسار از هزینه دادرسی    ۱۳۵
دستور موقت    ۱۳۸
خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته    ۱۴۱
تعدیل مال الاجاره    ۱۵۰
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری    ۱۵۵
جعل و استفاده از سند معجول    ۱۵۶
تحریق عمدی و تهدید به تحریق    ۱۶۱
قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی    ۱۶۴
رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام    ۱۷۰
اغفال    ۱۷۶
مزاحمت تلفنی    ۱۸۱
فریب در ازدواج    ۱۸۵
ضرب و جرح و تحریق    ۱۸۹
رابطه نامشروع    ۱۹۳
پرداخت رشوه    ۱۹۶
کلاهبرداری    ۱۹۹
فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر    ۲۰۲
مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر    ۲۰۳
تقلب در انجام پروژه    ۲۰۶
انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین    ۲۱۲
بی‌احتیاطی در رانندگی    ۲۱۷
رابطه نامشروع    ۲۲۰
ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره    ۲۲۵
فک پملپ    ۲۳۰
سرقت مقرون به آزار    ۲۳۶
ایراد ضرب و جرح عمدی    ۲۴۵
خیانت در امانت و رابطه نامشروع    ۲۴۸
مساعدت در فرار متهم    ۲۵۶
سهل‌انگاری در نگهداری متهم    ۲۶۱
مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه    ۲۶۵
اخلال در نظم و آسایش عمومی    ۲۶۹
قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی    ۲۷۵
قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی    ۲۸۰
اختلاس    ۲۸۴
ایراد ضرب و جرح    ۲۹۰
ممانعت از حق و مزاحمت ملکی    ۲۹۴
تصرف عدوانی    ۳۰۰
رابطه نامشروع    ۳۰۵
خیانت در امانت    ۳۰۹
ربودن مال غیر    ۳۱۶
جعل و استفاده از سند معجول    ۳۲۱
توهین و ایراد ضرب و جرح    ۳۲۸
ایراد ضرب و جرح عمدی    ۳۳۳
صدور چک بلامحل    ۳۳۷
تخلف از مقررات ماده ۱۷۹ قانون کار    ۳۴۱
جعل و کلاهبرداری    ۳۴۵
جعل عنوان    ۳۵۰
ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی    ۳۵۵
تظاهر به وکالت و کلاهبرداری    ۳۵۹
تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان    ۳۶۳
ضرب جرح    ۳۶۷
فصل ششم: دادگاه خانواده    ۳۷۱
تمکین    ۳۷۲
وصول مهریه و تأمین آن    ۳۷۹
تعیین و تکلیف حضانت فرزند    ۳۸۳
دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند    ۳۸۶
اثبات زوجیت    ۳۹۰
تعدیل و افزایش نفقه    ۳۹۷
مطالبه مهریه    ۴۰۰
تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی    ۴۰۳
تمکین    ۴۰۷
طلاق توافقی    ۴۱۱
اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی    ۴۱۵
مطالبه نفقه معوقه    ۴۱۹
طلاق    ۴۲۲
طلاق    ۴۲۸
مطالبه مهریه    ۴۳۲
طلاق    ۴۳۶
طلاق    ۴۴۰
فصل هفتم: دادگاه اطفال    ۴۴۵
حمل و نگهداری مشروبات الکلی    ۴۴۶
سرقت    ۴۵۰
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو    ۴۵۴
مزاحمت تلفنی    ۴۶۰
بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه    ۴۶۵
سرقت    ۴۷۰
نگهداری چهار گرم تریاک    ۴۷۵
مشارکت در خرید مواد مخدر    ۴۸۰


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

9900 تومان – پرداخت و دریافت فایل

 

 

123