مديريت منابع انساني

نام پروژه ::مديريت منابع انسانيمدیریت منابع انسانی
حجم فايل :: 320 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته مدیریت صنعتی
فرمت :Word
صفحات ::118
قيمت : رایگان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

فصل 1: اطمينان سازماني در کسب و کار
فصل 2:الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب وکار
فصل 3:اندازه گيري بهره وري واحدهاي توليدي
فصل 4:نقش خودکارآمدي درتوانمندسازي کارکنان
فصل 5:مهندسي مجدد منابع انساني از طريق فناوري اطلاعات
فصل 6:تهيه و طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني
فصل7:تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني
فصل 8:مديريت منابع انساني در سازمانهاي يادگيرنده
فصل9:انواع پرداختهاي تشويقي
فصل 10:استرس،دلايل و تاثير آن بر عملکرد کارکنان سازمان
فصل 11: نگرش مديريت در اثر بخشي سازمان
فصل 12: مديريت منابع انساني در عرصه جهاني
فصل 13: چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني
فصل 14: سرمايه اجتماعي و جنسيت در محيط کار
فصل 15: نقش مهارتهاي انساني در کسب مزيت رقابتي
فصل 16: هنر رفتار با افراد دشوار
فصل 17: مديريت پاداش
فصل18: منابع انساني در آغاز هزاره سوم
فصل 19: نقش فناوري اطلاعات در توسعه منابع انساني
فصل 20:بررسي ويژگي‌هاي مديران و مهم‌ترين راهکارهاي اجرايي در ايجاد انگيزه
فصل 21:ويژگي‌هاي مديران به عنوان تصميم گيرندگان از ديدگاه حضرت علي(ع)
فصل 22:عوامل مؤثر بر کارآيي کارکنان و ايجاد انگيزه در آنان از ديدگاه حضرت علي(ع)
فصل 23:امنيت شغلي با رويکرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري کارکنان
فصل 1
اطمينان سازماني در کسب و کار

چکيده:
حقيقت جامعه امروزي اين است که اگر انسانها، احساس بهتري نسبت به کاري داشته باشند، موفقيتشان در آن کار بيشتر خواهد بود. سازمانها نيز از اين موضوع مستثني نيستند. زيرا اگر سازمانها اعتماد به نفس بيشتري داشته باشند، براي ادامه کار انرژي بيشتري مي‌‌‌گيرند و احتمال موفقيتشـــــان بيشتر مي شود. «گارتنر»، اطمينان سازماني(BUSINESS CONFIDENCE)  را اينگونه تعريف کرده است: «يک مفهوم و فلسفه سازماني که ازطريق ترکيب و تعامل عواملي چون عملکرد سازمان و موقعيت رقابتي، فرهنگ سازماني، تمايلات و مقاومتها در مقابل تغيير و توان سرمايه گذاري سازماني، ايجاد مي‌شود».
سوال اساسي اين است که عوامل ايجاد و افزايش اعتماد به نفس در سازمانها چيست؟ سازمانها چگونه اعتماد به نفس خودشان را افزايش دهند؟ و بالاخره از چه طريقي مي توانند، موفقيت خودشان را تضمين کنند؟ زيرا اطمينان سازماني، لزوما” ضامن موفقيت نيست، زيرا عوامل محيطي سازمان از جمله تهديدات محيطي يا فراهم نيامدن فرصتهاي محيطي مي توانند مانع اين موفقيت شوند.
در تحقيقي که از ارديبهشت سال 1382 تا اسفند سال 1383 به طول انجاميد، با 971 سازمان بزرگ و موفق از 8 کشور اروپايي (بلژيک، فرانسه، آلمان، ايرلند، هلند، اسپانيا، سوئد و انگلستان) در زمينه هاي مختلف ازجمله، ارزيابي و تحليل عملکرد، فرهنگ سازماني، مشتري مداري ، مديريت استراتژيک، برنامه ريزي استراتژي، سرمايه گذاري و…، مکاتبه شد و مصاحبه به عمل آمد که نتايج آن را در قالب موضوعات زير مي توانيد مطالعه کنيد. سازمانهاي مورد تحقيق در زمينه هاي توليدي، مالي، صادرات و واردات، خدمات و حتي کسب وکار الکترونيک فعاليت داشتند. نتايج تحقيق در قالب طراحي شاخص سنجش اطمينان و اعتماد به نفس کسب و کار سازماني به شکل مقايسه اي با توصيف مزايا و معايب ممکن در شرايط مختلف ارائه و درانتها، اثرات و راهکارهاي پيشنهادي براي سازمانهاي ايراني نيز توصيف مي شود.
لازم به توضيح است که در پاره‌اي از جملات اين مقاله، دو واژه «اطمينان سازماني» و «اعتماد به نفس در کسب و کار» معادل گرفته شده است.


دانلود لینک مستقیم