مسئولیت مدنی درحقوق ایران

نام پروژه ::مسئولیت مدنی در حقوق ایران
حجم فایل :: ۳۳ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حقوق قضایی
فرمت :Word
صفحات ::۴۰
قیمت : ۳۹۰۰ تو مان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

فصل اول – مسئولیت مدنی در حقوق ایران                            ۶
بخش اول  –  تعریف مسئولیت مدنی                     ۶
بخش دوم –  سیر تدوین  قانون مسئولیت مدنی                 ۸
فصل دوم – مسئولیت  مدنی و نظریات راجع به آن                  ۹
بخش اول –  مسئولیت مدنی  در فقه شیعه                   ۹
بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق                    ۱۰
فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها                 ۱۱
بخش اول – انواع مسئولیتها                             ۱۱
الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی         ۱۱
ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری             ۱۲
ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی         ۱۳
فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی                          ۱۴
بخش اول – خسارت  و ضرر                         ۱۴
بخش  دوم – عمل و فعل زیانبار                         ۱۸
عنوان    صفحه
بخش سوم – تقصیر                                 ۱۹
بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر                 ۲۰
بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی             ۲۰
الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی         ۲۰
ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی         ۲۰
 فصل پنجم – منابع مسئولیت در حقوق ایران                     ۲۱
بخش اول – عناوین ضمان قهری                         ۲۱
بخش دوم – اتلاف                                 ۲۲
الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه                     ۲۴
ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه                 ۲۵
بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف                     ۲۶
بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال                     ۲۸
فصل ششم – قاعده تسبیب                                 ۲۹
بخش اول – قاعده تسبیب                             ۳۰
بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه                     ۳۱
بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب                         ۳۱
بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب                 ۳۲
عنوان    صفحه
الف – رابطه ما بین مباشر و سبب                    ۳۳
فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب                     ۳۶
بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل                     ۳۶
الف – نوع فعل و عمل در اتلاف                     ۳۶
ب – نوع فعل و عمل در تسبیب                      ۳۶
بخش دوم  – وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر     ۳۸
الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف                 ۳۸
ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب                 ۳۸
فهرست منابع و مآخذ                                 ۴۰


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

3900 تومان – خرید و دریافت فایل

 

 

  • سلام و خسته نباشيد
    لطفا توضيح بديد چطوري ميتونيم عضويتمو لغو كنم تا ديگه ايميلي ارسال نشود.
    منتظر جوابتون به ايملم هستم باتشسكر از شما خوبان