معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma 1

نام پروژه ::معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma1
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته اقتصاد
فرمت :: Word
صفحات ::۲۶

قیمت : ۱۹۰۰تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

۱ ـ مقدمه    ۳
۲ ـ بررسی و مرور مبحث توابع مطلوبیت    ۷
ارزش    ۸
۳ ـ روش پیشنهادی    ۹
۱ ـ ۳ ـ دو نوع فرمول و راه حل    ۱۰
۲ ـ ۳ تفسیر تابع مطلوبیت پیشنهادی    ۱۳
ارزش    ۱۳
۳ ـ ۳ روش پیشنهادی برای محاسبه مطلوبیت کلی    ۱۴
۴ ـ مورد پژوهشی : جوش‌کاری قوسی   جوش نواری (جوش گوشه)    ۱۶
۱ ـ ۴ ـ بررسی اهداف و مدلهای رگرسیون    ۱۶
۲ ـ ۴ کاربرد توابع مطلوبیت متفاوت    ۲۰
نتیجه‌گیری:    ۲۷

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)