معمای ریاضی دکتر حسابی

معمای دکتر حسابی

معماي خيلي باحال پرفسور حسابي
این معما هیچ وقت دکتر حسابی جواب نداد اما چند پاسخی که  به این معما داده شده که ما در پایین صفحه گذاشتیم . امیدوارم شما جواب بهتری داشته باشید.معمای دکتر حسابی
سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند…

بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده. این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان
شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر میدارد و ۳ هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزار تومان)
حال هر کدام از آنها نفری ۹ هزار تومان پرداخت کرده اند . که ۳*۹ برابر ۲۷ میشود
این مبلغ به علاوه آن ۲ هزار تومان که پیش شاگرد است میشود ۲۹ تومان
هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

 

جواب :

در این معما چند معادله ریاضی وجود دارد که زنده یاد دکتر حسابی بین این معادله ها لا تردستی پل زده است در معادله اول داریم : ۳۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰ + ۱۰۰۰۰ + ۱۰۰۰۰ ( وقتی ساعت خریده می شود ) در معاله دوم داریم : ۲۵۰۰۰ = ۵۰۰۰ – ۳۰۰۰۰ ( پولی که فروشنده برای ساعت بر می دارد ) معادله سوم داریم : ۳۰۰۰ = ۲۰۰۰ – ۵۰۰۰ ( پولی که شاگرد به خریدارها پس می دهد ) –در معادله چهارم داریم : ۲۷۰۰۰ = ۳۰۰۰ – ۳۰۰۰۰ ( پولی که نهایتن بابت ساعت توسط خریداران پرداخت شده است ) در معامله پنجم

جواب دیگه

معما تا جایی که شاگرد دوهزار تومان رو برای خود و سه هزار رو به آنها پس میدهد درست است اما مشکل اینجا وجود داره که وقتی نفری ۱۰۰۰ میگیرن در واقع نفری ۹۰۰۰ تومان پرداخته اند که ۹۰۰۰*۳=۲۷۰۰۰ و + ۲۰۰۰ میشه ۲۹۰۰۰ تومان!!!!
اشتباه همین جاست که نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کرد و درواقع باید آنها رو از هم کم کرد.(۲۵+۲ تومان پول شاگرد =۲۷)
یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند. به همین سادگی

  • سلام.پس چرا اگه صاحب مغازه به شاگردش گفته باشه ساعت 22000 توما هست و تو باید 8000 تومان دیگرو پس بدی و شاگرد هم نفری 2000 به سه خریدار داده باشد و 2000 واسه خودش برداشته باشد میشود جمع کرد؟
    اینجوری خریدارا نفری 8000 دادن که 3*8=24 و 2000 دسا شاگرد که میشه 26000 بعدش جمع تعداد خریدارو شاگرد میشه 4 تا که اگه با 26 جمع کنیم میشه 30 تا دیدین درست شد؟

    • شما باید قضیه 30 تومان که قیمت اصلی 25 تومان هست که باید 5 توما ن و پس بدی را حل کنی نه چیز دیگه ای