تحقیق مفهوم بازار و کارکردهای آن

نام پروژه ::مفهوم بازار و کارکردهای آنمفهوم بازار و کارکردهای آن
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته اقتصاد
فرمت :: Word
صفحات ::۳۷

قیمت :۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

تعریف واژه بازار    ۲
بازار در دوران اسلامی    ۲
نقش و کارکرد اجتماعی بازار    ۶
فصل دوم    ۱۲
برخی از ویژگی های کارکردی    ۱۲
انواع بازار از لحاظ کارکردی    ۱۳
انواع  بازار از لحاظ زمان تشکیل آن: بازارها را از لحاظ زمان و دوره تشکیل آنها می توان به سه گونه به شرح زیر طبقه بندی کرد:    ۱۴
فصل سوم    ۱۶
برخی از خصوصیات شهری    ۱۶
سلسله مراتب مکانی  بازارها در شهر:    ۱۷
فصل چهارم    ۲۱
عناصر و فضاهای بازار    ۲۱
عناصر و فضاهای شهری و ارتباطی    ۲۲
۲-عناصر و فضاهای معماری بازار    ۲۴
فصل پنجم    ۳۱
برخی از ویژگی های معماری بازار    ۳۱
شکل بازار:    ۳۲
پوشش بازار    ۳۳

تعریف واژه بازار
بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. واژه بازار بسیار کهن است و در برخی از  زبان ها کهن ایرانی وجود داشته است. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ ( بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می رفته، و در پارتی به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است. این واژه ایرانی به زبان برخی از سرزمین های که با ایران تبادلت بازرگانی داشتند مانند سرزمین های عربی، ترکی، عثمانی و برخی از کشورهای اروپایی، راه یافته است.
دهخدا اظهار داشته که بازار از واژه پهلوی واکار اخذ شده است. واژه فرانسوی بازار از پرتغالی گرفته شده و آنان این واژه را از ایرانیان گرفته اند. در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مکان به معنی محل خرید و فروش کالاست و با وجود آن که این واژه امروزه بیشتر درباره بازارهای دائمی، اصلی و قدیمی شهرهای کهن و تاریخی به کار می رود، در گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پیشوند یا پسوندهایی به معنی مکان خرید و فروش به طور مطلق بوده است. واژه بازار در ادبیات فارسی مفهومی وسیع و گسترده دارد و به معی محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهمیت اشخاص و غیره به کار می رفته است.

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)