مقاله آماری رایگان بررسي ارتباطات درون شهري و ميزان رضايت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسراني

نام پروژه : پروژه آماری بررسي ارتباطات درون شهري و ميزان رضايت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسراني

حجم :   8.843 کيلو بايت
دسته بندي : رشته آمار وریاضی
فرمت : WORD
صفحات :16
قيمت : رايگان(دانلود در پایین صفحه)

فهرست مطالب:

مرحله اول:    1
1) مقدمه     1
2) جمع آوري داده ها     2
3) بررسي سئوالات مورد نظر     2
4) بخش نمودارها و جداول     7
5) منحني نرمال     8
6) بررسي مشكلات     19
7) نتيجه گيري كلي     20
پرسشنامه

 مرحله اول
انتخاب موضوع : هدف از اين پروژه بررسي ارتباطات درون شهري و ميزان رضايت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسراني مي باشد.
جامعه :سازمان اتوبوسرانی
نمونه : شهروندان ایستگاه ابوتوس
متغیر تصادفی: گروه  سنی افراد مسن وجوان
نوع متغیر : کیفی اسمی
روش نمونه گیری :  به صورت اعداد تصادفی ساده
روش جمع آوری  داده ها : از طریق پرسشنامه کتبی

مقدمه:
براي يك فرد عادي كاملاً طبيعي است كه در مورد برخورداري از يك سازمان اتوبوسراني موفق و هماهنگ، سئوالاتي را در ذهن داشته باشد.
ما بطور كلي در چهار موضوع اصلي رفاه و آسايش شهروندان و هزينه بهره مندي از امكانات سازمان اتوبوسراني و پراكندگي مسيرهاي حمل و نقل و مدت زمان مفيد رفت و آمد تحقيقات گسترده اي در سطح شهر انجام داده ايم.
این تحقیق اتوبوسرانی در سال 1384 صورت گرفته است که اين پرونده با توزيع پرسشنامه در مكانهاي مختلف شهر آغاز گشت. در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزشيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند.در اين بررسي از محاسبات آماري، نمودارها و غيره استفاده شده است.

لینک مستقیم