مقاله آمار ساختمان وبرج سازی

نام پروژه ::آمار ساختمان وبرج سازی
حجم فایل :: ۱۹٫۳۹۷کیلو بایت
دسته بندی:: رشته
فرمت :Word
صفحات ::۹۰
قیمت : ۵۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

لطفا قبل از خرید به فهرست نگاه کنید

فهرست مطالب:
۱ ـ ۵ معرفی منطقه و ناحیه بندی آن
۲ ـ ۵ مبانی نظری شاخصها
۳ ـ ۵ شاخصهای اقتصادی
۱ ـ ۳ ـ ۵  بررسی تحولات قیمت زمین مسکونی در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد
۲ ـ ۳ ـ ۵ بررسی تحولات قیمت زیر بنای مسکونی در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر
۳-۳-۵  ارائه مدلی با توجه به قیمت زمین ، زیربنا ، هزینه خرید تراکم ، سود سرمایه و ارتفاع بهینه بلند مرتبه‌ها
جدول ۴ ـ ۵ : میزان تغییرات قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی در نواحی شش گانه منطقه
۳-۳-۵ ارائه مدلی با توجه به قیمت زمین ، زیربنا ، هزینه خرید تراکم ، سود سرمایه و ارتفاع بهینه بلند مرتبه‌ها
۲- هزینه ناشی از ارتفاع ساختمان که خود شامل دو قسمت است :
۲-۳-۳-۵ ناحیه ۲
۴-۳-۳-۵ ناحیه ۴
ارتفاع بهینه در طبقات ۵و۶ ارزیابی شده است .
۵-۳-۳-۵ ناحیه ۵
ارتفاع بهینه در طبقه ۵ ملاحظه می شود .
۴ ـ ۳ ـ ۵ توان اقتصادی خانوار
جدول شماره ۱۲ ـ ۵ : تعداد شاغلان بر حسب گروههای اصلی شغلی در نواحی
شش گانه منطقه ۹
جدول شماره ۱۳ ـ ۵ : درصد شاغلان بر حسب گروه های اصلی شغلی در نواحی
شش گانه منطقه ۹
۵ -۳ -۵ نسبت قیمت زیربنا به زمین
۶ ـ ۳ ـ ۵ الویت بندی نواحی با توجه به شاخص‌های اقتصادی
قیمت زیربنا دارای وزن ۱۸
۴ ـ ۵ شاخصهای اجتماعی – فرهنگی
۱ ـ ۴ ـ ۵ بعد خانوار
۲ ـ ۴ ـ ۵ تحصیلات
۳-۴-۵  میزان رضایتمندی شهروندان از بلند مرتبه ها از منطقه ۹ شهر مشهد
۱-۳-۴-۵  امنیت
۳-۳-۴-۵    آسایش و راحتی
۴-۳-۴-۵    تأسیسات و تجهیزات  بلند مرتبه ها
۴ ـ ۴ ـ ۵  اولویت بندی نواحی با توجه به شاخص های اجتماعی – فرهنگی
۵ ـ ۵  شاخصهای زیست محیطی
۱ ـ ۵ ـ ۵  مجاورت به آلاینده‌های صنعتی
۲ ـ ۵ ـ ۵  تغییرات شدید شیب و شیبهای تند
۳ ـ ۵ ـ ۵  فاصله تا کانالها و مسیلهای منطقه ۹ (سیل)
۴ ـ ۵ ـ ۵  نزدیکی به گسلهای زلزله
۵ ـ ۵ ـ ۵  اولویت بندی نواحی با توجه به شاخص های زیست محیطی
۶ ـ ۵   شاخصهای کالبدی
۱ ـ ۶ ـ ۵  تراکم جمعیتی
۲ – ۲ – ۶ – ۵ متوسط مساحت واحدهای بلند مرتبه در نواحی شش گانه
۳ – ۲ – ۶ – ۵  نسبت تعداد کل طبقات به واحدها در بلند مرتبه‌های نواحی شش گانه
۳ ـ ۶ ـ ۵  تراکم نفر در واحد مسکونی :
۴ ـ ۶ ـ ۵  امکانات دسترسی (نسبت خیابانهای با عرض ۲۰ متر به بالا در سطح نواحی )
۵ ـ ۶ ـ ۵  اراضی خالی (نسبت اراضی خالی به سطح نواحی )
۶ ـ ۶ ـ ۵  تعداد بلند مرتبه های موجود در سطح نواحی شش گانه منطقه ۹
۷ ـ ۶ ـ ۵  اولویت نواحی  براساس شاخص های کالبدی
۷-۵ اولویت بندی نهایی نواحی شش گانه منطقه ۹  با توجه به شاخص های چهارگانه

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

5900 تومان – ok