مقاله ارتقاء زندگی عشایر

چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير

عنوان ::چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر
حجم فایل ::۴۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی
فرمت :: Word
صفحات ::۴۵

قیمت : ۲۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

فهرست

نظریات عزیز کیاوند

نظریات ابراهیم حیاتی

اسکان با مشاغل کشاورزی

اسکان با شغلهای دامداری و دامپروری

اسکان با مشاغل دامپروری و صنعتی

نظریات دکتر حسینی

نظریات دکتر عباس بخشنده نصرت

نظریات دکتر پاپلی یزدی

استراتژی های توسعه پیشنهادی جناب عالی برای کانونهای اسکان چه میباشد؟

گرایشها، نیازها و خواسته های عشایر کوچنده و تأثیر آن بر چارچوب نظری توسعه مناطق عشایری کشور

برنامه ریزیهای دولت و تأثیر آن بر وضعیت جامعه عشایری

توسعه جامعه عشایر با اسکان آنان در قلمروهای مستعد دامداری

اسکان جامعه عشایری به اشتغال به کشاورزی در قلمروهای مستعد کشت و زرع

تحلیل و جمع بندی نهایی

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

2900 تومان – پرداخت