مقاله ارزیابی قابلیتهای گسترش گردشگری روستایی در کازرون

نام پروژه ::ارزیابی قابلیتهای گسترش گردشگری روستایی در کازرونارزیابی قابلیتهای گسترش گردشگری روستایی در کازرون
حجم فایل ::۱۵۱ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: Word
صفحات ::۱۸

قیمت :۹۶۰۰  تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب

چکیده
امروزه توسعه صنعت توریسم یکی از اهداف مهم در برنامه های اقتصادی کشورهای در حال توسعه است که می توان با برنامه ریزی صحیح در این بخش زمینه ایجاد اشتغال و درآمد را فراهم آورد. گسترش توریسم روستایی  در این مهم بسیار تاثیرگذار می باشد که به تبع از ایجاد شغل و درآمد برای روستاییان، می تواند مانع مهاجرت روستاییان به شهرها و مسائل مربوط به این مهاجرت ها از جمله حاشیه نشینی گردد. حوزه روستایی کازرون یکی از مناطقی است که دارای قابلیت های شایان توجهی در این بخش است که در این مطالعه مورد بررسی است. سئوال اصلی پژوهش حاضر این است که حوزه روستایی کازرون چه قابلیت هایی در زمینه گردشگری دارد و چگونه می توان این صنعت را در این منطقه رونق بخشید. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده که با استفاده از مدل SWOT به بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای این صنعت پرداخته شده و با توجه به اینکه نقاط قوت داخلی بر موارد دیگر غالب بود، استراتژی تهاجمی برای ارائه راهکارها مناسب بود. . نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که توسعه فعالیت های گردشگری در حوزه روستایی کازرون در گرو به کارگیری استراتژی هایی است که با استفاده از مدل مکمل QSPM  در نهایت اولویت بندی شده است.
کلمات کلیدی: گردشگری روستایی، SWOT، QSPM، کازرون

چکیده
مقدمه
مواد و روش
یافته های تحقیق
منابع و جاذبه های گردشگری کازرون
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
مرحله تصمیم گیری
اولویت بندی استراتژی ها
نتیجه گیری
منابع(فارسی و انگلیسی)

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

9600 تومان – خرید