مقاله باسوادی،کم سوادی و آموزش مادام العمر

عنوان ::باسوادی،کم سوادی و آموزش مادام العمر

ترجمه شده توسط  سرکار خانم ربابه صمدی علی نیا
حجم فایل ::۱۶ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی و آموزش ابتدایی
فرمت :: Word
صفحات ::۱۹

قیمت : رایگان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

این مقاله ترجمه‌ای است از:
Title: Literacy, aliteracy, and lifelong learning
Author(s): Jim Agee
Journal: New Library World
ISSN: 0307-4803
Year: 2005 Volume: 106 Issue: 5/6 Page: 244 – 252
Keywords: Disadvantaged groups, Librarians, Lifelong learning, Literacy, Reading
Article URL:emeraldinsight.com/10.1108/03074800510595850

هدف : هدف این مقاله ادراکی بحث در مورد بعضی از نکات مهم ( متضمن) در مقوله های موضوع باسوادی، بی سوادی و آموزش مادام العمر بوده و نگرانی و توجه اهل علم نسبت به افزایش جمعیت جهانی که یا به خواندن علافه نداشته یا قادر به خواندن نیستند.
طرح / الگو / روش : نزدیکی بحث در مورد سه مقوله عنوان(باسوادی، کم سوادی و آموزش مادام العمر)، و نتایج بدست آمده از مفاد این مقوله ها، نمایانگر وضع افرادی است که از نظر دانش پایه زیر بنای مناسبی ندارند است . این وخامت شامل ناتوانی فرد در خواندن ، نوشتن یا تعقل و توانایی محدود آنها در مشارکت و بکار گیری موفقیت آمیز تکنولوژی یا آموزش مادام العمر بیشتری می شود. بحث در مورد جمعیتهای حاشیه نشین نشان می دهد که گروههای حاشیه نشین چگونه قادر به مشارکت کامل در جوامع خود نیستند بدون توجه به دلایل اقتصادی، نژادی یا مذهبی اعضا گروههای حاشیه نشین اغلب از بی سوادی نیز رنج می برند
یافته ها : نتیجه گیری شده است که مسئولین کتابخانه که مشوق خواندن و نوشتن هستند می توانند خدمتی در خور توجه ه حرفه ها، فرهنگهای محلی و جامعه جهانی بنمایند.
منشا / ارزش : در این مقاله به مشکل کوتاه مدت و دراز مدت بی سوادی توجه شده است .
هدف این مقاله بر انگیختن کتابداران در سرتاسر جهان بوسیله ارائه اطلاعات در مورد اثرات بی سوادی بر افراد یا گروههای حاشیه نشین است.
کلید واژه ها : کتابداران ، باسوادی، آموزش مادام العمر، خواندن، گروههای مشکل دار

چکیده:
اصطلاحات
باسوادی به عنوان یک پل
مفهوم باسوادی
باسوادی بعنوان بخشی از زندگی
باسوادی بعنوان یک مهارت :
کم سوادی
سواد بعنوان راهنمایی برای آموزش
آموزش مدام العمر
جوامع حاشیه نشین
نتیجه گیری

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

رایگان – دانلود و دریافت فایل