مقاله ترجمه شده هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار

نام مقاله : رشته حسابداری :: مقاله اصلی

The objective of accounting and the meaning of mark “هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار”هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی

فرمت: word 

تعداد صفحه ۷ که ۳ صفحه به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی ۴ صفحه می باشد حجم فایل۱۲ کیلو بایت قابل دانلود بعد از خرید

قیمت : ۳۹۰۰ تومان

تمام  مقالات ترجمه شده با متن اصلی ارائه می شود

سه خط اول  مقاله ترجمه شده::

The objective of accounting and the meaning of mark-to-market valuation

Now, let us consider about relationship between the concept of realized income and valuation gains or losses on financial assets. Before going on to the discussion of this issue, it would be helpful to compare the realized…

هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار

حالا به رابطه بین مفهوم سود تحقق یافته با سود و زیان ارزیابی در داراییهای مالی توجه می کنیم.قبل از ادامه بحث بهتر است سود تحقق یافته و سود اقتصادی را با هم مقایسه کنیم و دوباره رابطه آنها را با هم مورد بررسی قرار دهیم .با توجه به معنی درست….

 

3900 تومان – ok