مقاله تعلیم و تربیت

نام پروژه ::تعلیم و تربیت
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته روانشناسی – علوم تربیتی
فرمت :: Word
صفحات ::۳۱

قیمت : ۳۲۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
در بیان ادبتعلیم و تربیت
در آداب حضرت ربوبیت
در آداب حضرت رسالت
آداب مرید و مراد
احتیاج به انبیاء در پرورش انسان
مقام شیخی و شرایط صفات آن از نظر نجم الدین رازی
آداب و وظایف شیخ نسبت به مرید از نظر عزالدین محمود کاشانی
شرایط و صفات مریدی و آداب آن از نظر نجم الدین رازی
در آداب مرید با شیخ از نظر عزالدین محمود کاشانی
شرایط شاگردپذیری از نظر ابوسعید ابوالخیر
چند نکته

چکیده
ادب عبارت است از رعیات کردن حدود هر کسی نسبت بدان کس همچنین ادب یعنی نگاه داشتن و رعایت شرایط هر چیز و در اصطلاح ملکه ای است در شخص که او را از کارهای زشت بازدارد. جمع ادب، آداب است و برای هر چیز آدابی است.
در طول تاریخ تصوف همواره مشایخ متصوفه شاگردانی را تربیت نموده اند تا همواره بنای عرفان مستحکم بماند و طبیعی است که برای شیخ یا مراد آداب و شرایطی بوده است. همچنین سالک راه یا مرید ملزم به رعایت آداب و شرایطی خاص بوده تا استحقاق مرید بودن را داشته باشد و مراد او را به مریدی بپذیرد. زیرا همچنان که برای حضرت ربوبیت و حضرت رسالت آدابی است که باید رعایت شود برای شیخ و مقام شیخی نیز که در تربیت شاگردان می کوشد آدابی است که رعایت آن بر سالکان راه واجب است.
هر کدام از مشایخ اهل تصوف شرایط و آدابی را ذکر کرده اند از جمله نجم الدین رازی در کتاب مرصاد العباد بیست صفت برای شیخ و بیست صفت برای مرید برشمرده است. همچنین عزالدین محمود کاشانی در کتاب مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه پانزده صفت برای مراد و پانزده صفت برای مرید ذکر کرده است. علاوه بر این در کتاب اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر ۱۰ شرط ذکر شده که رعایت آن برای شاگرد یا مرید الزامی است.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت