مقاله حقوق فورس ماژور قوه قاهرهدر اجرای قرارداد

نام پروژه ::فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد)

دارای پاورقی
حجم فایل ::۴۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حقوق
فرمت :: Word
صفحات ::۶۲
قیمت : ۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

– پلان
۲- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی
۳- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل
۴- قوای قاهره و آفات ناگهانی
۵- اثر دخالت قوه قاهره
۶- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟
۷- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)
۸- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن
۹- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت
۱۰- رفتار حناف حسن نیا
۱۱- دگرگونی طبیعت تعهد
۱۲- نتیجه (جمع بین ۲ مصلحت)
۱۳- علت خارجی
۱۴- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی
۱۵- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده
۱۶- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب
اماره مسئولیت است
۱۷- اسباب معافیت از جبران خسارت
۱۸- تقصیر متضزر
۱۹- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت
۲۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی
۲۱- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب
ب) اعتصاب
ج) منع قانونی
۲۲- شرایط فورس ماژور
۲۳- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد
۲۴- آثار فورس ماژور
۲۵- تعلیق قرارداد
۲۶- فهرست منابع

منابعی که از آنها استفاده شده است:
۱- قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ دکتر ناصر کاتوزیان.
۲- جزوه مدنی ۳ دکتر لاور برادران.
۳- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.
۴- کجله حقوقی جلد ۴ قوه قاهره یا فورس ماژور ) دکتر سید حسین صفایی.
۵- مبانی مسئولیت مدنی دکتر قاسم زاده.
۶- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.
۷- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان.


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

4900 تومان – ok