مقاله رایگان برنامه ریزی درسی تلفیقی

شورانگيزي و انگيزه زايي در دانش آموزان

نام پروژه ::برنامه ریزی درسی تلفیقی
حجم فايل :: کيلو بايت
دسته بندي:: رشته علوم تربيتي و آموزشي
فرمت :: pdf
صفحات ::12

قيمت : رايگان
منبع : بازارچه تحقيقاتي

فهرست :   

مقدمه
چرايي رويكرد تلفيق
انواع رويكردهاي تلفيق
درون رشته اي موازي
ميان رشته اي
چند رشته اي
چند رشته اي متقاطع
چند رشته اي متكثر
فرارشته اي
فرارشته اي افقي
فرارشته اي قائم
فرارشته اي مورب