مقاله رایگان نظام آموزشی بلغارستان

نام پروژه :: نظام آموزشی در بلغارستان
حجم فایل :: ۱٫۱۲۲ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی و آموزشی
فرمت :: pdf
صفحات ::۲۱۱

ناشر: دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار

قیمت : رایگان(لینک دانلود در پایین صفحه)
منبع : بازارچه تحقیقاتی

فهرست:
ملاحظات تاریخی۶
ملاحظات جغرافیایی ۷
ملاحظات سیاسی۸
ملاحظات اقتصادی ۱۲
ارتباطات ۱۲
جمعیت۲۳
ملاحظات علمی۲۴
تاریخچه ۲۴
سیاستهای آموزشی۲۶
اقدامات آموزشی۲۸
ساختار آموزشی۳۰
آموزش همگانی۳۵
سیاستهای آموزشی ۳۵
توسعه سیاست های راهبردی۳۷
اهداف آموزشی ۳۹
دستاوردهای آموزشی۴۱
قوانین آموزشی ۴۲
تأمین حقوق آموزشی ۵۰
اصلاحات آموزشی۵۲
آمار آموزشی ۵۲
حمایت های بین المللی۵۷
آموزش پیش دبستانی۵۷
تاریخچه ۵۷
جهت گیری و اهداف آموزشی ۵۹
ساختار آموزشی۶۰
معضلات آموزشی۶۱
آمار آموزشی ۶۱
آموزش پایه۶۶
ارزشیابی تحصیلی ۶۸
آموزش ابتدایی۶۸
ساختار آموزشی۶۸
سیاستهای آموزشی ۶۹
برنامه های آموزشی۶۹
آمار آموزشی ۷۰
نرخ ثبت نام ناخالص ورودی های جدید پایه اول ابتدایی۷۰
نرخ ثبت نام خالص ورودی های جدید پایه اول ابتدایی۷۱
نسبت ثبت نام نا خالص۷۳
نسبت ثبت نام خالص۷۳
نرخ ثبت نامی دانش آموزان مقطع آموزش ابتدایی ۷۴
نسبت خالص ثبت نام در آموزش ابتدایی به ازای مناظق مختلف کشور ۷۴
نرخ دانش آموزان مدارس ابتدایی برخوردار از معلم واحد۷۵
نرخ دانش آموزان دو ساله یا چند ساله ۷۷
نرخ مردودی های مدارس ابتدایی۷۹
نرخ دانش آموزان اخراجی۸۳
ضریب کارایی۸۵
ضریت کارآیی مقطع آموزش ابتدایی۸۷
آموزش متوسطه۸۸
ساختار آموزشی۸۸
ارزشیابی تحصیلی ۸۹
آموزش تکمیلی متوسطۀ۸۹
ساختار آموزشی۸۹
برنامه های آموزشی۹۰
پذیرش تحصیلی ۹۱
ارزشیابی تحصیلی ۹۱
آموزش عالی ۹۱
ساختار آموزشی۹۱
مقاطع آموزش عالی۹۲
مقطع کارشناسی۹۲
مقطع کارشناسی ارشد۹۲
مقطع دکتری۹۳
پذیرش تحصیلی۹۳
پذیرش تحصیلی دانشجویان خارجی۹۳
تایید مدارک و گواهی نامه های آموزشی۹۵
ارزیابی تحصیلی۹۶
دانشگاه ها ۹۷
وضعیت معیشتی دانشجویان۹۷
امکانات آموزشی کادر نظام آموزشی۹۸
گواهینامه های آموزشی۹۹
مدارک غیر دانشگاهی۱۰۰
مدارک دانشگاهی۱۰۱
آموزش بزرگسالان۱۰۳
سیاستهای آموزشی ۱۰۳
اهداف آموزشی ۱۰۴
دستاوردهای آموزشی۱۰۴
نرخ برابری جنسیت در بهره مندی از برنامه های آموزشی۱۰۶
نرخ سوادآموزی بزرگسالان۱۰۸
آموزش معلمان ۱۰۹
آموزش معلمین پیش دبستانی۱۰۹
آموزش معلمین مقطع ابتدایی ۱۱۰
نرخ معلمین ابتدایی برخوردار از مدرک دانشگاهی ۱۱۲
نسبت مرد و زن معلمین ابتدایی۱۱۳
آموزش معلمین مقطع متوسطه۱۱۴
گواهینامه های آموزشی ۱۱۴
نرخ معلمین مراکز آموزش شهری و روستایی۱۱۶
آموزش فنی و حرفه ای۱۱۷
آموزش استثنایی ۱۱۸
اصول واهداف آموزشی ۱۱۹
فناوری اطلاعات و ارتباطات۱۲۰
سیاست کلی و راهبرد ملی ۱۲۰
معضلات فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی ۱۲۲
امکانات کلی آموزشی۱۲۳
تامین تسهیلات و تجهیزات مدرن اطلاعاتی و ارتباطاتی مدارس کشور۱۲۳
امکانات و تسهیلات کادر آموزشی مدارس۱۲۵
اولویتهای آموزشی ۱۲۵
علائق آموزشی ۱۳۰
دستاوردهای آموزشی ۱۳۳
نیازمندیهای آموزشی۱۳۴
توسعه آموزشی۱۳۵
همکاریهای آموزشی ۱۳۷
اصلاحات آموزشی ۱۴۰
قوانین آموزشی۱۴۳
قوانین اصلاحی۱۴۳
قوانین آموزش عالی ۱۴۶
مفاد کلی قوانین ۱۴۷
قوانین نظارتی ۱۹۵
مدیریت آموزشی ۱۹۶
نهادهای مرکزی۱۹۹
نظارت آموزشی۲۰۱
هزینه های آموزشی۲۰۲
سیاستهای کلان ۲۰۲
تامین بودجه و سیاست سرمایه گذاری۲۰۴
هزینه های عمومی آموزش پایه ۲۰۷
اعتبارات آموزشی ۲۰۷
سیستم محاسبه هزینه های آموزشی ۲۰۹

لینک مستقیم