مقاله ریسک سیل و مدیریت سیلاب

نام پروژه ::ریسک سیل و مدیریت سیلابریسک سیل و مدیریت سیلاب
حجم فایل ::۴۴۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی -زمین شناسی-محیط زیست
فرمت :: Word
صفحات ::۱۴

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مقاله ترجمه شده از:
اریک جی. پلات

چکیده
مدیریت ریسک به منظور تعریفی دقیق، در جهت جلوگیری از بروز خطرات طبیعی، محیطی و یا انسان ساخت پایه-گذاری شده است، تا معلوم گردد که کدام یک از سیلها مهم می باشند. مدیریت ریسک در نوشته های پیشین در معانی مختلفی بکار رفته است، که ناشی از این حقیقت است که مدیریت ریسک معمولا در مکانهای مختلف در سه سطح از فعالیتها شکل می گیرد: سطح اجرایی، که با بهره برداری و مدیریت سیستم موجود شناخته می شود؛ سطح برنامه ریزی پروژه، که هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که یک پروژه جدید یا پروژه ای موجود برنامه ریزی شود؛ و سطح طراحی پروژه، که بیشتر مربوط به سطح دوم می باشد و فرایندهایی را که منجر به رسیدن به راه حل نهایی می گردند را تبیین می نماید. دو سطح اول در این نوشتار بصورت مختصر توضیح داده شده است. تاکید بر روی این بوده که انتقال از سطح اول به سطح دوم یک فرایند دینامیک (پویا) می باشد. مانند سیستم ارزشی یک ملت که در حال تغییر می باشد، و یا مانند وضعیت مرزهای طبیعی که توسط اعمال انسانی یا تغییرات جهانی مورد تغییر و اصلاح قرار می گیرد، سیستم موجودی را می توان یافت که با تقاضاهای جامعه امروزی درگیر نمی شود و فعالیتهای مربوط به آن در سطح دوم طراحی و تصویب می شوند. تصمیمات مربوط به تغییر، به تغییرات در کارکردها براى دستیابی به وضعیت سیل‌، به اندازه تغییرات در مشاهده ریسک و رفتارهای موجود به سمت ریسک، بستگى دارد. در سطح سوم، هزینه واقعى یک طرح ارزیابى شده و در مقایسه با هزینه های انجام گرفته، سودهای حاصل از پروژه برنامه‌ریزى شده برآورد می شود. خصوصاً، در این سطح ریسک باقیمانده مورد توجه است یعنى ریسکی که حتى بعد از کامل شدن و اجرائی شدن پروژه باقى بماند.
واژگان کلیدی: ریسک سیل، مدیریت سیل

چکیده
۱ـ مقدمه
۲ـ مدیریت ریسک سیلاب برای یک سیستم موجود
۳ـ جلوگیری از سیل به مانند یک فرایند دینامیک
۴ـ مدیریت ریسک سیل: برنامه ریزی پروژه
۵ـ نتیجه گیری
منابع(انگلیسی)

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

8000 تومان – خرید