مقاله سيستم اطلاعات تجاري(رایگان)

نام مقاله :مقاله کامپیوتر-سيستم اطلاعات تجاري

توضيحات : فرمت word تعداد صفحه 21حجم فايل 23 کيلو بايت قابل دانلود بعد از خريد

قيمت :رایگان

عناوين مهم مقاله

سيستم اطلاعات تجاري    1
مقدمه    1
اهميت اطلاعات در تجارت    1
ويژگيهاي اطلاعات مناسب :    2
مقاصد كلي اطلاعات    3
توصيف داده ها:    3
– تبيين رخدادها:    3
– پيش بيني :    4
– پيشنهاد راهكارها :    4
– ارزيابي :    4
سيستم هاي اطلاعات فرابخشي    4
فرايندهايي نظير:    4
بازاريابي دو جانبه (تعاملي):    6
اتوماسيون نيروي فروش:    7
مديريت محصول و فروش:    7
ترويج فروش و تبليغات:    8
توزيع :    9
بازاريابي هدفمند:    9
تحقيقات بازار و پيش بيني ها:    9
2 – سيستم هاي اطلاعات توليد:    10
توليد يكپارچه رايانه اي:    10
ساده سازي:    11
خودكار كردن:    11
يكپارچه كردن:    11
توليد به كمك رايانه (CAM) و سيستم هاي اجرايي توليد:    12
شبكه هاي همكاري توليد:    12
كنترل فرايند:    12
روباتيك:    13
مهندسي به كمك رايانه:    13
3 – سيستم هاي اطلاعات منابع انساني:    14
آموزش و پيشرفت:    15
4 – سيستم هاي اطلاعات حســـابداري:    15
سيستم هاي حسابداري آن لاين:    16
پردازش سفارش:    16
كنترل موجودي:    16
حسابهاي دريافتي:    17
حسابهاي پرداختي:    17
ليست حقوق:    17
دفتر كل:    18
5 – سيستم هاي اطلاعات مالي:    18
مديريت وجوه نقد:    18
تحليل مالي:    20
برنامه ريزي و پيش بيني مالي:    21

 

برای دانلود مقاله کلیک کنید

ديوار آتش چيست ؟
ديوار آتش چه كاري انجام مي دهد
ديوار آتش چه كاري انجام نمي دهد
چه كسي احتياج به ديوارآتش دارد
ديوارآتش چگونه عمل ميكند
ديوارآتش سيستم رادربرابرچه چيزي محافظت ميكند
رده هاي مختلف ديوارآتش
ديوارهاي آتش شخصي
نمونه هايي ازديوارآتش