اثرات و پیامدهای شبکه های اجتماعی با تکیه بر اینترنت در حوزه آموزش و پرورش

نام پروژه ::اثرات و پیامدهای شبکه های اجتماعی با تکیه بر اینترنت در حوزه آموزش و پرورش
حجم فایل ::۴۶۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی
فرمت :: pdf و Word
صفحات ::۱۷

قیمت : ۶۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

6900 تومان – خرید

فهرست مطالب:

چکیده۱
مقدمه۲
بیان مسئله۳
هدف ها و سوالات پژوهش۴
مفهوم آموزش وپرورش….۵
پیشینه موضوع۵
مبانی نظری۷
شبکه اجتماعی چیست۱۱
اینترنت چیست۱۱
شبکه های اجتماعی به ویژه اینترنت در آموزش و پرورش مکمل یا جایگزین۱۲
روش های پژوهش۱۴
یافته ها۱۴
جمع بندی۱۵
نتیجه گیری۱۶
منابع ۱۷

چکیده :
شبکه های اجتماعی، نهادی اجتماعی و ابزارهایی برای حفظ نظم، کنترل، همبستگی، توسعه علوم و ایده ها و مناسبات اجتماعی اند که به عنوان عامل تغییر ساختار جامعه ی در حال تحول ایفای وظیفه می نمایند.
شبکه های اجتماعی در راس آنها اینترنت بر همه قلمروهای اجتماعی و نیز برحوزه آموزش و پرورش در مقام نهادی که مسئولیت تربیت و رشد معلومات پایه و تخصصی نوجوانان را عهده دار است تاثیر دارد.
مهمترین نقش شبکه های جهانی اینترنت در جوامع مدرن تبدیل شدن به نهادی آموزشی و تغییر کارکردها، ساز و کارها و رویه های سامانه های آموزش و پرورش سنتی است. از آنجا که آموزش در جوامع مدرن نظامند، منظم و پیوسته و دارای سطوح مختلف فراگیران است و همه بخش های جامعه را در بر می گیرد، این وسائل با قابلیت های فراگیری ، تحول انگیزی و نفوذ بالا در زمینه آموزش و پرورش به توسعه ساختار و گسترش وظایف و تعمیق آموزش ها می پردازند.
مزایای اینترنت باعث انباشت بی سابقه معلومات، توسعه معلومات تئوریک، همه گیر شدن آموزش ها ، تغییر کاربردی مراکز آموزش و پرورش، تضعیف نقش مدیریت مرکزی نهادهای آموزشی رسمی ، استمرار آموزش به شکل گسترده و نقش آفرینی این وسیله در تولید دانایی و دانش و سرانجام حذف مکان و زمان به عنوان قالب الزامی کسب علم و دانش منجر شد.

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی اینترنت-نهادهای اجتماعی –آموزشی – تحول ساختاری – کارکردی

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

6900 تومان – خرید