مقاله علمی پژوهشی جهانی شدن و جرم

نام پروژه ::مقاله علمی پژوهشی با عنوان: جهانی شدن و جرم
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت :: Word
صفحات ::۱۳

قیمت : ۸۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

چکیده:
اگر جهانی شدن را یک فرآیند بدانیم، روند گذار آن همراه با فرآیندهایی بوده که آن را گاه کند و گاه تسریع نموده است؛ جرایم و تبه کاری های فراملی و سازمان یافته در عرصه جهانی، از عمده ترین و مهمم ترین چالش های فرا روی جهانی شدن می باشند که در صورت غفلت، دنیای امروز را به موقعیتهای خطرناکی سوق می دهد و بدبینی را نسبت به آن افزایش می-دهد. در راستای آن چه گفته شد، این مقاله تلاش دارد که ارتباط و پیوند میان جهانی شدن و جرایم را آشکار نموده و رهیافتی داشته باشد به این مقوله که چگونه روی منفی جهانی شدن باعث شکل گیری و گسترش جرایم جهانی گشته و در انتها راهکارهایی را برای مبارزه با این جرایم ارائه دهیم تا گوهر  ناب جهانی شدن را از هرگونه عیب و خطایی به پالاییم. در نگارش این تحقیق از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده که منابع آن از منابع کتابخانه ای تامین گشته است. نتیجه آن-که جهانی شدن علیرغم تمام نکات مثبت و سوق دادن دنیای امروز به سوی همگرایی و همکاری باعث فرصت دهی به وقوع جرایم جهانی و تقویت آنها شده است.
کلید واژگان: جهانی شدن، جرم، جرایم جهانی، قوانین، مرزهای سیاسی-اقتصادی

مقدمه
جهانی شدن:
جرم(Crime):
جرایم جهانی:
پولشویی:
تروریسم
قاچاق مواد مخدر:
نتیجه گیری:
منابع(فارسی انگلیسی)

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

8500 تومان – خرید