مقاله لوث در نظام حقوق ایران

نام پروژه :: لوث در نظام حقوق ایران
حجم فایل :: ۷۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حقوق
فرمت :: Word
صفحات ::۸۵
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
فصل اول :‌کلیات    ۱
مقدمه    ۲
بخش اول : پیش درآمد    ۳
بخش دوم: واژه شناسی لوث    ۲۷
الف – معنای لغوی لوث    ۲۷
ب – معنای اصطلاحی    ۲۷
بخش سوم: مشروعیت لوث    ۲۹
مبحث اول: احادیث    ۲۹
مبحث دوم: توجیهات عقلانی    ۳۰
مبحث سوم: نظر فقها    ۳۱
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث    ۳۳
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث    ۳۵
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث    ۳۵
مبحث چهارم: تعارض ادله    ۳۶
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی    ۳۹
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث    ۴۳
بخش اول: لوث    ۴۴
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت    ۴۴
مبحث دوم: دیدگاه امامیه    ۴۵
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا    ۴۷
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است    ۴۷
موارد لوث از نظر حقوقدانان    ۴۸
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث    ۵۰
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث    ۵۲
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت    ۵۲
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا    ۵۲
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث    ۵۲
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث    ۵۴
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت    ۵۴
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا    ۵۵
بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث    ۵۷
نتیجه گیری    ۵۹
پیوست شماره ۱ : مقالات    ۶۱
پیوست شماره ۲ : استفتائات    ۷۲
منابع و مآخذ    ۸۱


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

7000 تومان – پرداخت و دریافت فایل