مقاله مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای نرم افزار

نام پروژه ::مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای نرم افزار
The Capability Maturity Model for
Software
یا به عبارتی دیگر “چارچوبی برای دستیابی به TQM در سازمانهای تولید کننده نرم افزار “

حجم فایل ::۶۶ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مهندسی کامپیوتر
فرمت :: Word
صفحات :: ۲۹

قیمت : ۲۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

۱-    مقدمه    ۲
۱-۱-    سازمانهای نرم افزاری بالغ و نابالغ    ۳
۱-۱-۱-    سازمان نرم افزاری بالغ    ۳
۲-۱-۱-    سازمان نرم افزاری نابالغ    ۳
۲-۱-    مفاهیم پایه ای متضمن بلوغ فرآیند    ۴
۲-    پنج سطح بلوغ فرآیند نرم افزار    ۴
۱-۲-    مشخصه های سطوح بلوغ    ۵
۱-۱-۲-    سطح یک- سطح ابتدایی    ۶
۲-۱-۲-    سطح دو- سطح تکرارپذیر    ۶
۳-۱-۲-    سطح سه- سطح تعریف شده    ۷
۴-۱-۲-    سطح- چهار- سطح مدیریت شده    ۸
۵-۱-۲-    سطح پنج، سطح بهینگی    ۹
۲-۲-    قابلیت فرآیند    ۹
۳-۲-    پرش از سطوح بلوغ    ۱۱
۳-    تعریف عملیاتی مدل بلوغ قابلیت    ۱۳
۱-۳-    سطوح بلوغ    ۱۴
۲-۳-    محدوده های فرآیند کلیدی  (KPA)    ۱۵
۱-۲-۳-    محدوده های فرآیندهایی کلیدی سطح دو    ۱۷
۲-۲-۳-    محدوده های فرآیندهای کلیدی سطح سه    ۲۱
۳-۳-    اهداف    ۲۵
۴-۳-    خصوصیات مشترک    ۲۵
۱-۴-۳-    تعهد در انجام دادن    ۲۵
۲-۴-۳-    توانایی در انجام دادن    ۲۵
۳-۴-۳-    فعالیت های انجام داده شده    ۲۶
۴-۴-۳-    تجزیه و تحلیل و اندازه گیری    ۲۶
۵-۴-۳-    تصدیق پیاده سازی    ۲۶
۵-۳-    عملیات کلیدی    ۲۶
۴-    جهت و سمت و سوی CMM    ۲۷
۵-    نتیجه    ۲۷
۶-    منابع و مؤاخذ    ۲۹

خلاصه
این مقاله با مروری بر نسخهCMM V 1.1. مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای نرم افزار تهیه گردیده است. مبنای تدوین مقاله ۶سال تجربه در زمینه توسعه فرآیند نرم افزار و مشارکت با کارشناسانی است که فرآیندهای مهندسی نرم افزار و مدیریت کارها را در سازمان توصیف کرده اند. تأکید این مقاله به نیازمندی برای چارچوب بلوغ فرآیند است و اولویت بر عملیاتی است که توسعه و توصیف چارچوب بلوغ فرآیند را در ۵ مرحله بیان کرده است. ضمناً دراین مقاله، اشتراک با مؤلفه های ساختاری، جزئیات محدوده فرآیندهای کلیدی سطح ۲ و ۳ بحث درمورد آینده و جهت CMM نیز بیان گردیده است.
کلمات کلیدی:
کلمات کلیدی بکارگرفته شده در این مقاله عبارتند از:
مدل بلوغ قابلیت (CMM)، چارچوب بلوغ فرآیند، توسعه فرآیند نرم افزار، قابلیت فرآیند، اثربخشی فرآیند، سطح بلوغ، محیط فرآیند کلیدی، برآورد فرآیند نرم افزار، ارزیابی قابلیت نرم افزار

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

2900 تومان – پرداخت و دریافت فایل