مقاله مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری

نام پروژه ::مدیریت  وبرنامه ریزی جامع شهری
حجم فایل :: ۲۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت :Word
صفحات ::۳۶
قیمت : ۲۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
علل و روند تحولات برنامه ریزی شهری
ویژگی های برنامه ریزی جامع
رویکرد سیستمی در برنامه ریزی شهری (ساختاری- راهبردی)
جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری در برنامه ریزی راهبردی
مفاهیم کلیدی در فرآیند تصمیم سازی
سطح برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی اجرایی
بررسی نحوه رویکرد به برنامه ریزی کاربری زمین
نحوه رویکرد به برنامه ریزی کاربری زمین
برنامه ریزی کاربری زمین در الگوی طرح های جامع
برنامه ریزی کاربری زمین در الگوی برنامه ریزی راهبردی- ساختاری
محصول نهایی طرح در طرح های جامع- طرح کالبدی و نقشه کاربری زمین
روش های توزیع و تقسیم کاربری ها
نحوه رویکرد طرح های ساختاری- راهبردی به اهداف اقتصادی- اجتماعی
رفاه اجتماعی
کیفیت زندگی
عدالت اجتماعی
تقویت زیرساخت های توسعه اقتصادی- اجتماعی
حفاظت و بهره بردار از منابع و ارزش های طبیعی و فرهنگی
تقویت هویت فضایی و هویت اجتماعی شهر
نحوه رویکرد به برنامه ریزی محلی و مشارکت عمومی
جایگاه جامعه محلی
نقش مشارکت
دستاوردهای برنامه ریزی ساختاری- راهبردی
شکل و محتوای طرح های توسعه و عمران شهری
نحوه ارائه اسناد طرح های ساختاری- راهبردی
نحوه تصویب طرح های ساختاری راهبردی
نظام اجرا و مدیریت در طرح های ساختاری- راهبردی
نحوه رویکرد به تحقق پذیری، نظارت و بازنگری طرح های توسعه شهری


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

2900 تومان – ok