مقاله مدیریت اسلامی

نام پروژه ::مدیریت اسلامی
حجم فایل ::۲۴  کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت :: Word
صفحات ::۳۶
قیمت :رایگان

فهرست مطالب:

مفهوم و تعریف مدیریت اسلامی
سرچشمه مشروعیت مدیریت اسلامی:مدیریت اسلامی
وظایف مدیریت (فرایند مدیریت )
تصمیم گیری:
تعریف تصمیم گیری:
اهمیت تصمیم گیری:
مبانی تصمیم گیری در مدیریت اسلامی :
آثار و فواید دوراندیشی و عاقبت نگری:
با چه کسانی باید مشورت کرد ؟ ( ویژگی مشاور )
مزایای مشورت در تصمیم گیری :
توکل از دیدگاه عرفا :
توکل وعلل و اسباب ظاهری :
توکل چگونه مدیر مسلمان را یاری می دهد ؟
توکل در آیات و روایات :
اقسام شورا در اسلام :
علل و اسباب ضعفهای تصمیم گیری :
تصمیم گیری گروهی :
مزایای تصمیم گیری گروهی
معایب و ضعفهای تصمیم گیری گروهی :


دانلود لینک مستقیم