مقاله مصادره اموال غیر منقول

نام پروژه ::مصادره اموال غیر منقول
حجم فایل ::۷۱ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حقوق
فرمت :Word
صفحات ::۱۱۲

قیمت : فقط ۳۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
«کلید واژه»    ۳
«دیباچه»    ۳
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر    ۹
«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»    ۱۰
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت    ۱۱
بخش نخست: ایران باستان    ۱۲
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر    ۱۷
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی    ۲۳
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر    ۴۵
«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»    ۵۰
فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره    ۵۱
بخش نخست – قانون مدنی    ۵۲
گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»    ۵۳
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»    ۷۰
گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»    ۷۷
باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی    ۹۷
بخش اول – قانون اساسی    ۹۷
نتیجه گیری مبحث    ۱۰۵
منابع و مآخذ    ۱۰۸

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

3900 تومان – خرید و دریافت فایل