مقاله واكنش‌هاي عاطفي به مردن

نام پروژه ::واكنش‌هاي عاطفي به مردن واكنش‌هاي عاطفي به مردن
حجم فايل ::22 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته روانشناسي
فرمت :: Word
صفحات ::6

قيمت : 900 تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

واكنش‌هاي عاطفي ( هيجاني )1 به مردن2
همانگونه كه ديدگاه ( دورنماي ) چرخه زندگي3 ممكن است پيش‌بيني كرده باشد، سن مردن فرد بر احساسات وي تأثير ميگذارد ( استيليون، 1995، واس 1995):
كودكان خردسال، كه مفهوم مرگ را در نمي‌يابند، غالباً بواسطه انديشه جدايي از كساني كه دوستشان دارند خشمگين و ناراحت مي‌گردند. يك كودك كه مرگش نزديك است نيازمند مصاحبت4 و قوت قلب پيوسته است. رشد و گسترش توانش‌هاي شناختي كودكي كه به سنين مدرسه رسيده است مي‌تواند منجر به اين شود كه فرد بيمار جذب يادگيري واقعيت‌هايي درباره بيماري، شيوه درمان آن و عوامل مرگ شود. تلاش براي حمايت از كودك با گفتن واقعيات تعريف شده ( اين درمان تو را معالجه خواهد كرد و مامان بزرگ به يك سفر طولاني رفت ) به گونه‌اي غير قابل اجتناب توسط بچه كشف شده و بسيار آزارنده مي‌باشند.

پرداخت با تمام کارتهاي عضو شتاب .. دريافت فايل بلافاصله بعد از پرداخت