مقاله وب کاوی

نام پروژه ::وب کاویوب کاوی
حجم فايل ::743 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته کامپیوتر
فرمت :: pdf و Word
صفحات ::41

قيمت : 3800 تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

3800 تومان – خرید

فهرست مطالب:
وب کاوی    3
1- مقدمه    4
2- مراحل وب کاوي    6
3- وب کاوي و زمينه هاي تحقيقاتي مرتبط    7
3-1- وب کاوي و داده کاوي    7
3-2- وب کاوي و بازيابي اطلاعات    8
3-3- وب کاوي و استخراج اطلاعات    8
3-4- وب کاوي و يادگيري ماشين    9
4- انواع وب کاوي    10
5- چالش هاي وب کاوي    11
6- کاوش محتواي وب    12
6-1- انواع کاوش محتوا در وب    13
6-1-1- طبقه بندي    13
6-1-2- خوشه بندي    14
6-1-3- ساير انواع کاوش محتوا در وب    14
6-2- رويکردهاي کاوش محتوا در وب    15
6-3- الگوريتم هاي کاوش محتوا در وب    16
6-3-1- درخت تصميم    16
6-3-2- شبکه عصبي    17
6-3-3- ساير الگوريتم هاي کاوش    17
7- کاوش ساختار وب    18
7-1- مدل هاي بازنمايي ساختار وب    18
7-1-1- مدل هاي مبتني بر گراف    19
7-1-2- مدل هاي مارکو    20
7-2- الگوريتم هاي کاوش ساختار وب    21
7-2-1- HITS    21
7-2-2- Page Rank    23
7-2-3- الگوريتم جريان بيشينه    24
7-2-4- Average Clicks    25
7-3- کاربردهاي کاوش ساختار وب    25
7-3-1- تشخيص اجتماعات وب    26
7-3-2- پيمايش وب    26
8- کاوش استفاده از وب    27
8-1- انواع داده هاي استفاده از وب    27
8-1-1- داده هاي سرورهاي وب    28
8-1-2- داده هاي سرورهاي پراکسي    28
8-1-3- داده هاي کلاينت    29
8-2- پيش پردازش داده هاي استفاده از وب    29
8-2-1- پاکسازي داده    29
8-2-2- تشخيص و بازسازي نشست    30
8-2-3- بازيابي ساختار و محتوا    30
8-2-4- قالب بندي داده    31
8-3- روش هاي کاوش استفاده از وب    32
8-3-1- قوانين انجمني    32
8-3-2- الگوهاي ترتيبي    33
8-3-3- خوشه بندي    34
8-4- کاربردهاي کاوش استفاده از وب    35
8-4-1- خصوصي سازي محتواي وب    35
8-4-2- پيش بازيابي    35
8-4-3- بهبود طراحي سايت هاي وب    35
9- کاربردهاي وب کاوي    36
9-1- تجارت الکترونيکي    36
9-2- موتورهاي جستجو    37
9-3- حراجي در وب    37
نتيجه گيري    38
فهرست منابع    39

(خريد با تمامي کارت هاي عضو شتاب : بلافاصله بعد از خريد مي توانيد مقاله را دانلود کنيد همچنين فايل دانلود به ايميل ارسال مي شود)

3800 تومان – خرید