مقاله پیشینه کلاس های چند پایه

کلاس های چند پایه

عنوان ::پیشینه کلاس های چند پایه 
حجم فایل :: ۳۸ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی
فرمت :Word
صفحات :
قیمت : ۷۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

پیشینه کلاس های چند پایه
در آمدی برچگونگی کلاس های چند پایه
مزایا و محاسن کلاس های چند پایه:
مشکلات و مسائل کلاس های درس چند پایه:
مدیریت در کلاس های درس چند پایه:
سازماندهی کلاس:
رهنمودهایی جهت مدیریت مؤثر در کلاس های چند پایه:
منابع و مأخذ

 

پیشینه کلاس های چند پایه
تدریس در کلاس های چند پایه، پدیده تازه ای نیست.در کشور ما نیز عوامل جمعیت شناختی، جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، دینی و فلسفی در تشکیل کلاس های چند پایه اثر چشمگیری داشته اند و از این روش تدریس برای برآوردن نیاز آموزش همگانی استفاده شده و می شود.
اگر چه در نظام آموزش و پرورش کشور ما، به منظور برقراری عدالت آموزشی، یعنی دادن حق طبیعی آموزش به تمامی کودکان واجب التعلیم کشور، از تدریس در کلاس های چند پایه استفاده می شود، اما بررسی های انجام شده در این مقوله مهم آموزشی و پرورشی، اجمالی و پراکنده اند و هیچ اقدام جدی و مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است.
توسعه کلاس های چند پایه در بسیاری از کشورها به عنوان یک ضرورت شناخته شده است. در هندوستان ۷۷ درصد مجموع مدرسه های ابتدایی، چند پایه هستند. این امر از عوامل متعددی ناشی شده است؛ از جمله: مسائل جغرافیایی ( نواحی صعب العبور، فقدان حمل و نقل آسان، پراکندگی مناطق و … )، عوامل جمعیت شناختی ( نواحی کم جمعیت )، کمبود کلاس درس، مهاجرت و جابه جایی ( قبایل چادرنشین و مهاجران موقت ) و وضع نامساعد مردم از نظر اقتصادی و فرهنگی ( نیاز به نیروی کار کودکان و ضروری ندانستن آموزش دختران.(


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

700 تومان – اضافه و پرداخت