نادر شاه قاجار

نام مقاله : رشته تاریخ :: نادر شاه قاجارنادر شاه قاجار

فرمت : word

تعداد صفحه: ۶۳

حجم فایل ۴۵کیلو بایت زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

قیمت : ۱۹۰۰ تومان

فهرست مطالب

تولد ۱
آغاز زندگی جنگی نادر ۲
نادر فرمانده ی نیروی کلات ۳
نادر در مشهد ۴
نبردهای نادر با ملک محمود ۵
پیوستن نادر به نیروی شاه تهماسب ۸
کشمکش نادر با شاه تهماسب ۹
سرکوبی گردنکشان کرد و تاز ۹
تسلیم حسین سلطان قاینی ۱۳
سرکوبی مردم سنگان ۱۳
دومین کشمکش نادر با شاه تهماسب۱۴
شکست یافتن ابراهبم خان از کردها
شورش ترکمنهای تکه
آشوب گرگان و سرکوبی شورشیان ۱۸
جنگهای نادر با افغانها ۲۱
آخرین جنگهای نادر با اشرف افغان در زرقان و پل فسا ۲۲
نابود شدن نیروی افغان ۲۳
پایان کار اشرف
تاجگذاری نادر
سرکوبی علیمراد خان بختیاری
باز ستاندن جزایر بحرین از تازیان
به سوی قندهار
محاصره ی قندهار
سرکوبی یاغیان بلوچستان
گشایش قندهار آخرین شب
منابع :

نادرشاه افشار
تولد
چشمهای خود را به نور چراغ برقی که از سقف آویزان شده است دوخته ام مجذوب به نوری که از چراغ ساطع است خیال و فکر خود را در طول زمان به حرکت در می آورم ,چشمهایش در برابر نور خیره کننده ی چراغ برق ثابت و بی حرکت است اما فکرم در عرصه ی پهناور تاریکی به جولان در آمده به سوی شمال شرق ایران در پرواز است .
چشمهای خود را می بندم . در پشت پلکهای بسته , در همان جا که چراغ قرار گرفته بود رشته های سیم داخل چراغ به طور مجازی کماکان می درخشند در وسط دریای ظلمتی که در آن فرو رفته ام فروغی برجای مانده است .
از اختلاط و امتزاج مجاز و حقیقت , فکر و تخیل, فروغ بر جای مانده جان میگیرد : رقص شعله های آتش که از سوختن تکه های چوب و خس و خاشاک ایجاد می گردد تخیل مرا به سوی خود جلب می نماید .
در برابر آتش پیرمردی نشسته شعله های آتش و پرش جرقه ها را تماشا میکند در قیا فه اش آثار ناراحتی و اضطراب نمایان است . هم اینکه قطعه ی آتش گداخته و یا نیم سوخته ای به خارج از اجاق می پرد با دست آن را برداشته به وسط آتشها بر می گرداند . جرقه هایی که بر روی پوست گسترده شده در برابر اجاق میافتد با انگشتانش خاموش میکند . این حرکات را بدون اراده انجام میدهد زیرا تمام حوا سش متوجه ناله هایی است که گاه گاه از حلقوم زنش خارج می شود .

 

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب  بعد از پرداخت به صورت خودکار ,مقاله را دریافت خواهید کرد.

1900 تومان – اضافه‌کردن و دانلود