دانلود نانو تکنو لوژی

نام پروژه :: نانو تکنولوژی
ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسینانو تکنولوژی
حجم فایل ::۴٫۳۶ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مکانیک -سیالات
فرمت :: Word
صفحات ::۷۵

قیمت : ۹۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

9900 تومان – خرید

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه    ۱
۱ـ۱ـ نانوتکنولوژی چیست؟    ۲
۱ـ۲ـ روش های رسیدن به نانوتکنولوژی    ۳
۱ـ۳ـ ظهور و پیدایش نانوتکنولوژی    ۵
۱ـ۴ـ ابزار نانوتکنولوژی    ۷
۱ـ۴ـ۱ـ میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM)    ۷
۱ـ۴ـ۲ـ (AFM) ـ میکروسکوپ نیروی اتمی    ۸
۱ـ۴ـ۳ـ (STM) ـ میکروسکوپ اسکنینگ توتلینگ    ۸
۱ـ۵ـ دسته بندی نانو مواد    ۹
۱ـ۵ـ۱ـ مواد نانوی یک بعدی    ۱۰
۱ـ۵ـ۲ـ مواد نانوی دوبعدی    ۱۰
۱ـ۵ـ۲ـ۱ـ نانو لوله های کربنیCNTs      ۱۱
۱ـ۵ـ۲ـ۲ـ نانو سیمها    ۱۱
۱ـ۵ـ۲ـ۳ـ بیوپلیمرها     ۱۱
۱ـ۵ـ۳ـ مواد نانوی سه بعدی    ۱۲
۱ـ۵ـ۳ـ۱ـ کربن۶۰ (فوله رنس  Fullerenes)    ۱۲
۱ـ۵ـ۳ـ۲ـ دِن دریمرز (Dendrimers)     ۱۲
فصل دوم : بررسی روند رشد اختراعات در حوزه فناوری نانو    ۱۴
فصل سوم : برخی از کاربردهای نا نو تکنولو‍ژی     ۲۰
۳ـ۱ـ رفع چسبندگی سیستم‌های جداسازی با کلید‌های مولکولی    ۲۰
۳ـ۲ـ تولید سطوح ابرآبگریز با استفاده از نانوتمشک‌ها     ۲۱
۳ـ۳ـ نانوتکنولوژی در صنایع نیمه‌هادی    ۲۲
۳ـ۴ـ حافظه غیرفرار    ۲۳
۳ـ۵ـ الکترونیک پلیمری    ۲۳
۳ـ۶ـ نانوحسگر     ۲۴
۳ـ۷ـ نانوتکنولوژی و صنعت نفت    ۲۵
۳ـ۸ـ مواد نانو    ۲۶
فصل چهارم : انتقال  گرما  و نانو سیالات    ۲۷
۴ـ۱ـ تهیه نانوسیالات    ۲۹
۴ـ۲ـ انتقال حرارت در سیالات ساکن    ۳۰
۴ـ۳ـ انتقال حرارت در سیالات ساکن    ۳۳
۴ـ۴ـ هدایت حرارتی نانوسیال    ۳۵
۴ـ۵ـ چشم‌انداز     ۳۶
۴ـ۶ـ نکات برگزیده     ۳۶
فصل پنجم: قوانین انتهای گرمای ماکروسکپی و محدودیت‌هایشان    ۳۷
۵ـ۱ـ هدایت حرارتی در جامدات    ۳۷
۵ـ۱ـ۱ـ روش ماکروسکپی    ۳۷
۵ـ۱ـ۲ـ مشخصات مقیاس‌های طول و زمان    ۳۸
۵ـ۱ـ۲ـ۱ـ مشخصات مقیاس‌های طول و زمان برای هدایت    ۳۸
۵ـ۱ـ۳ـ کاربردها    ۳۹
۵ـ۱ـ۴ـ حد کوتاه مدت معادله‌ی نفوذ    ۴۰
۵ـ۲ـ روش هدایتی هماهنگ    ۴۱
۵ـ۳ـ انتقال مقیاس کوتاه    ۴۲
۵ـ۴ـ هدایت در شارها. انتقال گرما    ۴۳
۵ـ۴ـ۱ـ روش ماکروسکپی    ۴۳
۵ـ۴ـ۲ـ انتقال در نزدیک یک سطح    ۴۴
۵ـ۴ـ۳ـ ویژگی زمان انتقال گرما    ۴۵
۵ـ۵ـ انتقال مقیاس کوتاه. انتقال بالیستیک    ۴۵
۵ـ۶ـ تابش    ۴۶
۵ـ۶ـ۱ـ  روش ماکروسکپی    ۴۶
۵ـ۶ـ۱ـ۱ـ شدت ویژه    ۴۶
۵ـ۶ـ۱ـ۲ـ شدت ویژه‌ی سکون    ۴۷
۵ـ۶ـ۲ـ شار جذب شده و منتشر شده    ۴۸
۵ـ۷ـ ویژگی‌های مقیاس‌های طول و زمان    ۴۹
۵ـ۷ـ۱ـ طول موج    ۴۹
۵ـ۷ـ۲ـ عمق پوسته    ۵۰
۵ـ۷ـ۳ـ طول چسبندگی    ۵۰
۵ـ۸ـ ثابت رقیق شدگی در محیط پراکنده    ۵۱
۵ـ۹ـ نواحی الکترومغناطیسی پرتوافشانی گرمایی    ۵۱
۵ـ۱۰ـ شار بین ۲ صفحه با نظر به تابع مجزایشان    ۵۲
۵ـ۱۱ـ  نتیجه‌گیری    ۵۲
فصل ششم: برخی طرح های  ارائه شده در این باب :               ۵۳
فصل هفتم : تاثیرات زیان آور نانو    ۶۲
۷ـ۱ـ مشکلات مواجه با نانوتکنولوژی    ۶۲
۷ـ۲ـ تاثیر آینده نانوتکنولوژی    ۶۴
۷ـ۳ـ مضررات فناوری نانو    ۶۶
۷ـ۴ـ تحقیقات نانوتکنولوژی    ۷۰
نتیجه گیری    ۷۱
منابع و ماخذ    ۷۲
ضمیمه فصل ۵    ۷۳

چکیده
درک ماهیت مواد و چگونگی ساختارهای آنها همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است  مواد علاوه بر اینکه جزء مواهب طبیعت به شمار می آیند ، در ساخت وسایل و تامین احتیجات انسان نقش عمده ای دارند . علم هم به تناسب پیشرفتی که در چند سال اخیر داشته توانسته است دیدگاه درستی از ماده و توانایی های آن پیدا کند به گونه ایکه اکنون با بررسی زمینه های اتمی و زیر اتمی مواد و عناصر، امکان ساخت و بنا گذاری مدل های جدیدتری از مولکول ها فراهم شده است .
نانوتکنولوژی، توانمندی تولید مواد، ابزار و سیستم‌های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح ملکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح، ظاهر می‌شود.
گستردگی علوم و فناوری نانو موجب تعریف کاربردهای بسیار در عرصه‌های مختلف علمی و صنعتی شده است.
پدیده‌هایی که در دنیای نانومتری رخ می‌دهند بسیار پیچیده و برخی هنوز ناشناخته‌اند، اما دگرگونی و انقلاب نانوتکنولوژی، اجتناب ناپذیر است.
در جهان، تحقیقات گسترده‌ای در زمینه کاربردی کردن فناوری نانو در صنایع مختلف انجام شده و حجمی قابل ملاحظه از سرمایه‌های تحقیقاتی کشورها صرف این کار می‌شود.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

9900 تومان – خرید