نظام آموزشی سوریه(رایگان)

شورانگيزي و انگيزه زايي در دانش آموزان

نام پروژه ::نظام آموزشی سوریه
حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی و آموزشی
فرمت :: pdf
صفحات ::۱۰۷

ناشر: دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار

قیمت : رایگان(لینک دانلود در پایین صفحه)
منبع : بازارچه تحقیقاتی

فهرست:

ملاحظات تاریخی ۵
ملاحظات جغرافیایی ۱۰
ملاحظات سیاسی ۱۱
ملاحظات اقتصادی ۱۱
ملاحظات علمی ۱۲
ارتباطات۱۳
جمعیت۱۴

زبان ۱۴
سیاستهای آموزشی قرن بیست و یکم ۱۴
آموزش پیش دبستانی ۱۵
ساختار آموزشی۱۵
سیاستهای آموزشی۱۷
سیاستهای آتی ۱۷
اهداف آموزشی ۱۷
توسعه آموزشی۱۹
آموزش پایه ۱۹
ساختار آموزشی۱۹
سیاستهای آموزشی۱۹
اهداف آموزشی ۲۳
نهادهای مرکزی ۲۳
توسعه آموزشی۲۴
آموزش ابتدایی ۲۹
ساختار آموزشی۲۹
اهداف آموزشی ۳۰
برنامه های آموزشی ۳۲
برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی بر مبنای تعداد جلسات هفتگی پایه های مختلف تحصیلی ۳۲
ارتقاء تحصیلی۳۳
آموزش متوسطه ۳۳
ساختار آموزشی۳۳
برنامه های آموزشی ۳۴
اهداف آموزشی ۳۵
آموزش مقدماتی متوسطه ۳۶
برنامه های آموزشی ۳۶
توسعه آموزشی۳۷
مقطع تکمیلی متوسطه۳۸
ساختار آموزشی۳۸
برنامه های آموزشی ۳۹
آموزش عالی ۴۱
دانشگاه ها ۴۱
آموزش فنی و حرفه ای ۴۱
توسعه آموزشی۴۱
آموزش معلمان۴۳
ساختار آموزشی۴۳
مراکز آموزشی۴۴
وظایف اصلی۴۵
شرایط استخدامی معلمین۴۵
توسعه آموزشی۴۶
آموزش بزرگسالان ۴۷
ساختار آموزشی۴۷
سیاستهای آموزشی۴۷
توسعه آموزشی۴۸
آموزش زنان بزرگسال ۵۰
نهادهای مرکزی ۵۰
آموزش استثنایی ۵۱
سیاستهای آموزشی۵۱
نهادهای مرکزی ۵۱
آموزش غیر رسمی ۵۲
مدارس خصوصی۵۲
اصول و اهداف آموزش ی ۵۳
اولویتها و علایق آموزشی ۵۴
اولویت های جاری آموزشی ۵۵
رخدادهای آموزشی ۵۶
اهداف اصلی ۵۶
همکاریهای آموزشی ۵۷
اصلاحات آموزشی ۵۸
۶۲اصلاحات آموزشی دهه ۲۰۰۰
اصول اصلی قانون اساسی ۶۴
قوانین آموزشی ۹۸
قوانین آموزش پایه ۹۹
مدیریت آموزش ی ۹۹
نهادهای مرکزی ۱۰۰
کمیته ملی آموزش ۱۰۰
امکانات آموزشی۱۰۱
راه کارها و سیاستها ۱۰۱
نهادهای مرکزی ۱۰۲
بودجه و هزینه های آموزشی ۱۰۴
نرخ جاری بودجه برمبنای سطوح مختلف آموزش ی ۱۰۵
هزینه های آموزشی ۱۰۶
۱۰۷ هزینه های عمومی سطوح مختلف آموزشی طی سال ۱۹۹۶

لینک مستقیم