نظام آموزشی در قبرس(رایگان)

نام پروژه ::نظام آموزشي قبرسنظام اموزشی قبرس
حجم فايل :: 574 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته علوم تربيتي و آموزشي
فرمت :: pdf
صفحات ::95

ناشر: دفتر اطلاع رساني و سنجش افکار

قيمت : رايگان(لينک دانلود در پايين صفحه)
منبع : بازارچه تحقيقاتي

بخشی از مقاله :
از هزاره‌هاي چهارم و سوم پيش از ميلاد، فرهنگ عصر جديد در جزيره قبرس وجود داشته است. در سال 800 پيش از ميلاد، فنيقيها در قبرس ساكن شدند و پس از آن، حكومت قبرس بدست آشور و سپس مصرافتاد. در قرن ششم پيش از ميلاد، ايرانيان بر قبرس دست يافتند و حكومت آنان بر قبرس حدود دو قرن طول كشيد. در تمان اين دورانها شاهان محلي حكمروايي داشتند. در طي سالهاي 350 ـ 386 قبل از ميلاد، شورشهايي از سوي حاكمان محلي قبرس بر عليه دولت ايران روي داد كه سرانجامي جز سركوب نداشت.هنگاميكه اسكندر مقدوني به متصرفات هخامنشيان در آسيا حمله ور شد (در سال 333 قبل از ميلاد)، قبرس نيز به تصرف لشكريان او درآمد. پس از مرگ اسكندر، دوباره مصر بر قبرس دست يافت تا آنكه در سال 58 قبل از ميلاد ضميمه روم شد. قبرس در آن دورانها پايگاه كشتيراني مهمي در منطقه مديترانه شرقي بود. شهرت آن همچنين به مناسبت وجود معادن مس فراواني بود كه به كشورهاي آن روز جهان صادر مي‌كرد، بطوريكه نام مس در بعضي از زبانهاي اروپايي، مأخوذ از نام اين جزيره است.
در سال 395 ميلادي بدنيال تجزيه امپراطوري روم، قبرس جزء دولت بيزانس (روم شرقي) شد. در قرن هفتم ميلادي هنگاميكه قواي مسلمانان در حال پيشروي در تمام جهات بودند به مرزهاي بيزانس رسيده و قصد تصرف قبرس را نمودند. نخستين لشكركشي مسلمانان به قبرس در زمان معاويه روي داد (649 م) . از شرايط پيمان صلح سال 688 ميلادي كه ميان عبدالملك ابن مروان خليفه اموي و يوستي نيانوس دوم، امپراطور بيزانس منعقد گرديد، تقسيم خراج قبرس ميان طرفين بود.
ريچارد اول پادشاه انگلستان در سال 1191 ميلادي قبرس را از دولت بيزانس گرفت و اين جزيزه پس از كشمكشهاي فراوان، سرانجام در سال 1192ميلادي به خاندان اشرافي فرانسوي لوزينيان منتقل گشت. اين خاندان تا سال 1489 بر قبرس حكومت كرد. در اين مدت قبرس، متحدي نيرومند براي صليبيون و تهديدي بر ممالك مصر و شام بود. قبرس تا حدود سال 1370 رونق داشت و از آن پس رو به انحطاط رفت و عاقبت تابع و خراجگذار مصر شد. در سال 1489، قبرس ضميمه جمهوري و نيز شد. عثمانيها در عهد سلطان سليم دوم قبرس را به تصرف خود درآوردند (1571) و اين اشغال با قتل عام هزاران تن و تخريب نواحي مسكوني وسيعي صورت گرفت.در زمان حكومت تركان عثماني، شورشهاي متعددي در قبرس روي داد ولي دولت عثماني با استفاده از قواي نظامي آنها را سركوب كرد. در سالهاي بعد جزيره قبرس بتدريج اهميت تجاري خود را از دست داده و روي به انحطاط نهاد.در كنگره برلين، امپراطوري عثماني بر طبق موافقتنامه جداگانه‌اي اداره قبرس را به بريتانا واگذار كرد.در سال 1914 ميلادي، بريتانيا آن را به قلمرو خود ملحق كرد ودر سال 1925 قبرس يك مستعمره فرمانگزار شد. در دوره حكومت انگلستان، نهضتي در ميان يوناني نژادان جزيره براي پيوستن به يونان درگرفت.
كار اعتشاشات بالاگرفت و در سال 1955، عمليات تروريستي آغاز شد. در سال 1956 مقامات بريتانيايي، اسقف اعظم، ماكاريوس سوم را كه يكي از رهبران مليون يوناني قبرس بود تبعيد كردند و اين امر بر وخامت اوضاع افزود.ترك‌نژاد جزيره كه از حمايت تركيه برخوردار بودند، خواستار تجزيه جزيره شدند جنگ داخلي براه افتاد. عاقبت در سال 1959 راه حلي براي رفع اين اختلاف پيدا شد. بر طبق اين راه حل قرار شد كه قبرس در سال 1960 بصورت كشوري مستقل در‌آيد اما حاكميت بريتانيا بر پايگاههاي نظامي خود در جزيره باقي بماند. برطبق توسط ترك ‌نژادها انتخاب شوند. از سال 1963مجدداً اختلافات نژادي وسياسي ميان تركها و يونانيان مقيم قبرس بالا گرفت و خطر وقوع جنگ به حدي رسيد كه سازمان ملل در سال1964 به اين سرزمين نيروهاي حافظ صلح فرستاد. با اين حال اختلاف ادامه يافت و سر انجام در سال 1974 تركيه براي حمايت از تركها قبرس به اين سرزمين نيرو فرستاد و موجب شد تا قبرس به دو كشور ترك و يوناني به ترتيب در شمال و جنوب تجزيه شودكه تاكنون مذاكرات رهبران دو گروه براي اتخاذ مجدد بي‌نتيجه مانده است.رئيس جمهور قبرس از آغاز استقلال تا سال 1977 (از سال 1975 فقط رئيس جمهور ناحيه يوناني)، اسقف ماكاريوس سوم بود. پس از فوت ماكاريوس در سال 1977، اسپيروس كبيريانو به رياست جمهوري ناحيه يوناني قبرس رسيد. از سال 1974 تاكنون نيز رئوف دنكتاش رئيس جمهور ناحيه ترك نشين قبرس بوده است.
ملاحظات جغرافيايي

قبرس با 9.251 كيلومتر مربع وسعت (صدوچهل و سومين كشور جهان) در نيمكره شمالي، نيمكره شرقي، در غرب آسيا، در درياي مديترانه، در جنوب سواحل تركيه و غرب سواحل روسيه واقع شده است.
قبرس جزيره‌اي نيمه كوهستاني بوده و كوههاي آن عمدتاً در نواحي شمالي و جنوب غربي واقع شده و داراي جلگه‌هاي وسيعي نيز در مناطق مركزي مي‌باشد. از روردهاي آن مي‌توان از پدياس (پديوس) نام برد. آب و هواي آن معتدل مديترانه‌اي و نسبتاً پرباران است. بلندترين نقطة‌آن قله اوليمپوس با 1951 متر ارتفاع است.
ملاحظات سياسي

حكومت اين كشور جمهوري بوده و رئيس جمهور تركها رئوف دنكتاش، رئيس جمهور يونانيها (رئيس جمهور رسمي قبرس) اسپيروس كبپريانو، و نخست وزير تركها مصطفي جغتاي مي‌باشد.
قوه مقننه از دو مجلس مجزا تشكيل يافته، مجلس تركها با 40 عضو و مجلس يونانيها با 35 عضو.
قانون اساسي موجود در سال 1960 تدوين شده و براساس آخرين تقسيمات كشوري، قبرس از 6 ناحيه تشكيل گرديده كه زير نظر دولت مركزي اداره مي‌شوند. فعاليت احزاب در قبرس نسبتاً آزاد بوده و احزاب دموكراتيك، حزب كمونيست (آكل)، حزب سوسياليست (ادك)، مهمترين احزاب منطقه يوناني نشين، و احزاب: اتحاد ملي، مردم، جمهوريخواه مهمترين احزاب ناحيه ترك نشين محسوب مي‌شوند.قبرس در سال 1960 از انگلستان استقلال يافته و روز ملي آن اول اكتبر است.در سال 1960 به عضويت سازمان ملل درآمده و در سازمانهاي ملل مشترك المنافع ـ اسه ـ فائو ـ گات ـ يا اآ ـ بانك جهاني ـ ايكائو ـ ايلو ـ ايمكو ـ ايمف ـ ايتو ـ اواسي دي ـ يونسكو ـ يوپو ـ وهو ـ ومو ـ شوراي اروپا رابطه بازرگاني با جامعه اقتصادي اروپا ـ سي سي دي ـ كشورهاي غيرمتعهد نيز عضويت دارد:
ملاحظات اقتصادي

واحد پول آن پوند قبرس (c) معادل 1000 ميل است که هر 1 پوند معادل 7/2 دلار است.
ميزان توليد ناخالص ملي در سال 1978 حدود 5/1 ميليارد دلار بوده (درآمد سرانه 387/2 دلار) كه 15% آن از صنايع و معادل و 18% از كشاورزي بدست مي‌آيد. هزينه‌هاينظامي كشور در سال 3/2% توليد ناخالص ملي مي‌باشد. نرخ سالانه رشد توليد ناخالص ملي حدود 3/0% است. درآمد بودجه ملي در سال 1978 بالغ بر 268 ميليون دلار و هزينه هاي آن معادل 286 ميليون دلار بوده است.
واردات قبرس در سال 1980 حدود 2/1 ميليارد دلار بوده كه بيشتر شامل: ماشين آلات، وسائط نقليه، ابزار آلات و غذا بوده و اكثراً از كشورهاي انگلستان (22%) آلمان غربي (9%)، ايتاليا (8% ) و يونان (7%) وارد مي‌شود. ميزان صادرات اين كشور حدود 536 ميليون دلار است كه بيشتر شامل: ميوه و سبزيجات، آزبست، مس، آهن، كرم، سيب زميني و شراب بوده و اكثراً به كشورهاي انگلستان (23%) ، لبنان (9%)، عربستان سعودي (9%) و سوريه (5%) صادر مي‌شود.

 

لينک مستقيم