نظام آموزشی در کنیا(رایگان)

نام پروژه :: نظام آموزشی کنیانظام آموزشی کنیا
حجم فایل :: ۴۶۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی و آموزشی
فرمت :: pdf
صفحات ::۷۵
ناشر: دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
قیمت : رایگان(لینک دانلود در پایین صفحه)
منبع : بازارچه تحقیقاتی

فهرست:

ملاحظات تاریخی ۵
ملاحظات جغرافیایی ۷
ملاحظات سیاسی ۸
ملاحظات اقتصادی ۹
ارتباطات۱۰
جمعیت۱۰
ملاحظات علمی ۱۱
تاریخچه آموزشی ۱۲
ساختار آموزشی ۱۴
سیاستهای آموزشی ۱۵
آموزش همگانی۱۷
سیاستهای آموزشی۱۷
اهداف آموزشی
سیاستهای آموزشی۱۸
دستاوردهای آموزشی۲۰
چالش های اصلی پیش روی نیل به اهداف آموزش همگانی ۲۰
معضلات آموزشی۲۱
اصلاحات آموزشی۲۲
سرمایه گذاری آموزشی ۲۲
آموزش پیش دبستانی۲۳
۲۳(ECCDE ) توسعه برنامه های مراقبتی کودکان
سرمایه گذاری آموزشی ۲۴
نرخ ثبت نام ناخالص ۲۵
آموزش ابتدایی ۲۶
توسعه آموزشی ۲۶
ارتقاء تحصیلی ۲۷
سرمایه گذاری آموزشی ۲۷
آمار تحصیلی۳۰
آموزش متوسطه ۳۲
سیاستهای آموزشی۳۲
توسعه آموزشی ۳۳
سرمایه گذاری آموزشی ۳۴
آموزش عالی۳۴
مقاطع آموزشی۳۴
مقطع کارشناسی۳۴
مقطع کارشناسی ارشد ۳۵
مقطع دکتری۳۵
دانشگاه ها ۳۵
پذیرش تحصیلی۳۶
پذیرش دانشجویان خارجی
آموزش عالی غیردانشگاهی ۳۷
پذیرش تحصیلی ۳۷
پزوهش و تحقیقات ۳۷
اصلاحات آموزشی و نقش تحقیقات در روند اصلاحات ۳۸
موانع موجود در ارتباط میان تحقیقات آموزشی و سیاستگذاری۴۰
آموزش معلمان ۴۱
و معلمین ابتدایی ۴۱ ( ECCD) آموزش مربیان مراکز مراقبتی کودکان
آموزش معلمین متوسطه ۴۴
آموزش اساتید دانشگاهی۴۴
توسعه آموزشی ۴۵
سرمایه گذاری آموزشی ۴۶
آموزش بزرگسالان ۴۶
سیاستهای آموزشی۴۶
سرمایه گذاری آموزشی ۴۷
نهادهای مرکزی۴۹
دستاوردهای آموزشی۴۹
توسعه آموزشی ۴۹
آموزش فنی و حرفه ای ۵۰
توسعه آموزش مهارتهای پایه ۵۰
سرمایه گذاری آموزشی ۵۱
آموزش زنان ۵۲
توسعه آموزشی ۵۴
سرمایه گذاری آموزشی ۵۴
آموزش استثنایی ۵۵
سیاستهای آموزشی۵۵
توسعه آموزشی ۵۷
آمار تحصیلی
نرخ ثبت نامی دانش آموزان در مدارس ابتدایی استثنائی ۵۸
سرمایه گذاری آموزشی ۵۹
آموزش غیر رسمی ۶۱
آموزش کودکان ایلیاتی و صحراگرد ۶۱
توسعه آموزشی ۶۲
سرمایه گذاری آموزشی ۶۳
معضلات آموزشی۶۴
توسعه آموزشی ۶۸
توسعه آموزشی قرن بیست و یکم۷۰
سرمایه گذاری آموزشی ۷۰
اصول و اهداف آموزشی۷۰
مدیریت آموزشی ۷۱
سیاستهای مدیریتی۷۱
نهادهای مرکزی آموزش ۷۲
نهادهای بین المللی آموزشی ۷۳
هزینه های آموزشی ۷۳
سیاستهای تامین هزینه۷۳
هزینه های دانشجویی۷۴
نهادهای تامین کننده هزینه های آموزشی۷۴

 

لینک مستقیم