نقش توبه در سقوط مجازات

نام پروژه ::نقش توبه در سقوط مجازات
پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی رشته حقوق
حجم فایل :: ۵۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حقوق قضایی
فرمت :Word
صفحات ::۷۸
قیمت :   ۶۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مقدمه    ۱
فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی
۱-۱- تعریف توبه     ۳
۱-۱-۱- تعریف لغوی    ۳
۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی توبه     ۴
۱-۲- احکام و شرایط توبه     ۴
۱-۲-۱- شرایط پذیرش توبه     ۵
۱-۲-۱-۱- عدم پذیرش توبه ای از افراد     ۶
۱-۲-۱-۱-۱- مشرف به موت     ۶
۱-۲-۱-۱-۲- کفار    ۷
۱-۳- آثار توبه     ۸
۱-۳-۱- آثار ثبوتی توبه     ۸
۱-۳-۲- آثار اثباتی توبه    ۸
۱-۳-۲-۱- سقوط مجازات     ۸
۱-۳-۲-۲- قبول شهادت     ۱۰
۱-۳-۲-۳- عفو امام     ۱۰
۱-۴- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی     ۱۱
۱-۴-۱- علم قاضی و توبه     ۱۲
۱-۴-۱-۱- توبه قبل از علم قاضی     ۱۸
۱-۴-۱-۲- توبه بعد از علم قاضی     ۲۲
۱-۴-۲- مرور زمان و توبه     ۲۴
۱-۴-۲-۱- تبیین موضوع     ۲۶
فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها
۲-۱- نقش توبه در حدود     ۳۱
۲-۱-۱- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم    ۳۲
۲-۱-۲- توبه بعد از اقرار به جرم    ۳۳
۲-۱-۳- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود    ۳۴
۲-۱-۴- زنا    ۳۵
۲-۱-۵- لواط     ۳۷
۲-۱-۶- مساحقه    ۳۸
۲-۱-۷- شرب خمر    ۴۰
۲-۱-۸- قوادی    ۴۱
۲-۱-۹- سرقت    ۴۲
۲-۱-۱۰- قذف    ۴۴
۲-۱-۱۱- محاربه    ۴۹
۲-۲- توبه در تعزیرات     ۵۰
۲-۲-۱- تعریف تعزیر و اقسام آن    ۵۰
۲-۲-۱-۱- تعریف تعزیر    ۵۰
۲-۲-۱-۱-۱- تعریف لغوی تعزیر     ۵۰
۲-۲-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی تعزیر     ۵۱
۲-۲-۱-۲- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار    ۵۲
۲-۲-۱-۳- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری     ۵۳
۲-۲-۱-۴- بررسی فقهی تأثیر توبه     ۵۴
۲-۲-۱-۴-۱- مرتد    ۵۴
۲-۲-۱-۴-۲- ساب النبی    ۵۵
۲-۲-۱-۴-۳- ساحر     ۵۶
۲-۲-۱-۴-۴- آکل الربا    ۵۶
۲-۲-۱-۴-۵- زندیق    ۵۶
۲-۲-۱-۴-۶- مکتسل الصلوه     ۵۷
۲-۲-۱-۵- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات     ۵۷
۲-۲-۱-۵-۱- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده‌۵۱۲      ۵۷
۲-۲-۱-۵-۲- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده ۵۲۱    ۶۳
۲-۳- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات    ۶۹
۲-۳-۱- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص     ۶۹
۲-۳-۲- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات     ۷۰
نتیجه‌گیری و پیشنهاد    ۷۱
فهرست منابع     ۷۶

مقدمه
اگر بگویم قدرت و ریشه توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم
توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.
از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است
توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

6000 تومان – ok